pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Marek Gruszka

KWW "Samorząd Dla Mieszkańców"
Marek Gruszka

Kandydat do rady gminy Miedźna

Okręg nr 8
• Przewodniczący krwiodawców HDK-PCK w Woli
• Przewodniczący Gminnego Koła Emerytów i Rencistów
• żonaty, czworo dzieci
• v-ce Przewodniczący Radny Gminy kadencji 2014-2018
CO CHCEMY ZROBIĆ W NOWEJ KADENCJI 2018-2023

• współpracować z powiatem pszczyńskim w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej - ulica Pszczyńska i Międzyrzecka
• wykonać generalny remont mostu „Bronisław” wraz z drogami dojazdowymi
• zmodernizować drogi gminne wraz z oświetleniem
• poszerzyć ofertę kulturalną i sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców
• kontynuować prace związane z przystąpieniem do Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej - poprawa funkcjonowania komunikacji
• pozyskiwać środki zewnętrzne w celu przeprowadzenia modernizacji oczyszczalni ścieków oraz remontu kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Woli
• wspierać rozpoczętą budowę komisariatu policji w celu poprawy bezpieczeństwa w gminie
• utrzymać dotychczasową sieć szkół i przedszkoli oraz rozwijać ofertę edukacyjną placówek oświatowych
• zwiększyć ilość miejsc parkingowych z wykorzystaniem istniejących i przejętych terenów
• kontynuować przejmowanie terenów pokopalnianych, a zwłaszcza placów osiedlowych, dróg wewnątrzosiedlowych w celu przeprowadzenia ich remontów
• zagospodarować teren wokół Centrum Kultury i stworzyć ogólnodostępne miejsca wypoczynku
• nadal pozyskiwać fundusze z Unii Europejskiej
• podjąć działania mające na celu poprawę estetyki i czystości terenów osiedla
• wykonać remont oświetlenia przy ulicy Przemysłowej
• przejąć od SRK i wyremontować drogi wewnętrzne przy blokach 26-35
• wybudować i doposażyć place zabaw przy ul. Przemysłowej i Górniczej
• wyremontować oświetlenie wzdłuż chodnika łączącego ul. Przemysłową z sołectwem Wola II