pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Bronisława Niesyto

KW Nowa Energia
Bronisława Niesyto

Kandydat do rady gminy Miedźna

Okręg nr 7
Mam 60 lat, od urodzenia mieszkam w Woli. Jestem emerytowaną nauczycielką Gminnego Przedszkola Publicznego nr 2 im W. Chotomskiej w Woli. Interesują mnie sprawy związane z moją miejscowością, także jej historia, dawne zwyczaje, obrzędy, pieśni i tańce. Staram się je ocalić
od zapomnienia. Lubię aktywny wypoczynek oraz podróże. Jestem członkiem Rady Sołeckiej.

Kandyduję do Rady Gminy bowiem wierzę w realną szansę na pozytywne zmiany, jakie mogą nastąpić w naszej gminie. Jeżeli obdarzycie mnie Państwo swoim zaufaniem, to w pracy radnej Gminy Miedźna chciałabym:
 Zabiegać o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na ul. Pszczyńskiej.
 Dążyć do dalszej modernizacji chodnika na ul. Szkolnej.
 Wspierać działania mające na celu rozwój klubów sportowych i zespołów regionalnych
oraz orkiestry dętej.
 Wspomagać inicjatywy mieszkańców oraz organizacji społecznych z naszego sołectwa
(OSP, KGW, Zespół ,,Wolanie").
 Współdziałać, aby w Woli powstało Miasteczko Ruchu Drogowego dla dzieci oraz muszla
koncertowa.
 Zabiegać o organizację opieki nad dziećmi w czasie wakacji i ferii zimowych.
 Starać się o poprawę warunków w przedszkolach (doposażenie w pomoce, zabawki, oczyszczacze powietrza).
 Współtworzyć ,,bank" oczekiwań i pomysłów z mojego okręgu i monitorować, które i jak
są realizowane, zwłaszcza wg ich ważności, pilności i możliwości.