pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Jan Nowak

KW Prawo i Sprawiedliwość
Jan Nowak

Kandydat do rady gminy Miedźna

Okręg nr 5
Żonaty, czworo dorosłych dzieci, wykształcenie zawodowe, emeryt górniczy.

Program wyborczy dla sołectwa Gilowice:

zapewnienie należytej czystości i porządku;
rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej;
pomoc w przejmowaniu dróg przez gminę i ich utwardzenie;
budowa oświetlenia ulic Lipowa, Spokojna i Strażaków;
współpraca z jednostkami organizacyjnymi.

Za każdy oddany na mnie głos SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!