pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Dariusz Cuber

KWW - Społeczny Komitet
Dariusz Cuber

Kandydat do rady gminy Kobiór

Okręg nr 14
Lat 35, żonaty, jedno dziecko.
Policjant Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie - Wydział do walki z przestępczością gospodarczą.
Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze.


Szanowni Wyborcy!

Po raz pierwszy ubiegam się o poparcie mojej kandydatury do Rady Gminy. Moje doświadczenia zawodowe oraz wieloletnia społeczna działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze przekonują mnie, że dla lokalnej wspólnoty mogę wnieść wiele propozycji, które spotkają się z akceptacją.
Zdecydowałem się kandydować z listy Komitetu Wyborczego Wyborców „Społeczny Komitet”, gdyż doceniam jego konsekwencję i zaangażowanie na rzecz rozwoju Kobióra. Celem „Społecznego Komitetu” było zawsze unowocześnianie i zmiana wizerunku gminy, poprzez skuteczne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, a nie opieranie rozwoju na podatkach i opłatach lokalnych.
Jest to ugrupowanie konsekwentnie samorządowe, otwarte na współpracę z wszystkimi siłami politycznymi i parlamentarzystami, którzy traktują swoją misję jako służbę dla społeczeństwa, co jest dla mnie bardzo bliskie.

Jeśli obdarzycie mnie swoim zaufaniem zrobię wszystko, by zostały zrealizowane ważne dla Waszego bezpieczeństwa i zdrowia następujące zamierzenia:

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Wróblewskiego i Kwiatową z doprowadzeniem do wspólnego przejścia z sygnalizacją świetlną przez ul. Przelotową, w kierunku „starej” ul. Kobiórskiej.
2. Zagospodarowanie wąskiej działki przyległej do wschodniej krawędzi ul. Przelotowej na infrastrukturę wypoczynkowo-rekreacyjną oraz stanowiska do cumowania rowerów, wnioskowane przez pasażerów korzystających z przystanku autobusowego Kobiór - Leśniczówka.
3. Kontynuacja budowy ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie ul. Kobiórskiej-Przelotowej, do ul. Książęcej.
4. Budowa nowego lokalnego połączenia drogowego od kościoła parafialnego przez ul. Kwiatową do ul. Wróblewskiego.
5. Uregulowanie stanu prawnego i przebudowa nawierzchni ulicy Stobika, wraz energooszczędnym oświetleniem.
6. Oświetlenie fragmentów drogi wewnętrznej osiedla domków jednorodzinnych przy ul.Wróblewskiego od nr 19A do 19 N, w miejscach dostępnych na doprowadzenia zasilania elektrycznego.
7. Zdecydowane wsparcie mieszkańców gminy w likwidacji problemu niskiej emisji.

Deklaruję pełne wsparcie dla Wójta Gminy w zabezpieczeniu środków finansowych warunkujących pozyskanie funduszy zewnętrznych, niezbędnych do skutecznego ograniczenia niskiej emisji oraz innych przedsięwzięć skierowanych na ochronę środowiska i bezpieczeństwo. Liczę również na rozwiązanie wieloletnich problemów z siedzibą dla naszej OSP oraz pozyskaniem sprawnego wozu bojowego, niezbędnego w wielu sytuacjach kryzysowych.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w wyborach w dniu 21 października, a za każdy głos, jaki oddacie na moją kandydaturę, z góry wyrażam podziękowanie.

Dariusz Cuber