pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Jerzy Mazur

KWW - Społeczny Komitet
Jerzy Mazur

Kandydat do rady gminy Kobiór

Okręg nr 2
Lat 62, żonaty, troje dzieci.
Wykształcenie średnie-technik mechanik
Radny samorządu lokalnego w latach 1991-2014
W latach 2010-2014 pełnił funkcję
Przewodniczącego Rady Gminy.Szanowni Wyborcy!

Dla naszego OSIEDLA ostatnie lata były czasem spełniania wielu oczekiwań i realnej poprawy warunków życia. Jednak przed nami stoją kolejne wyzwania w dążeniu do pełnego wykorzystania stojących przed nami szans.
Zdecydowałem się kandydować do Rady Gminy z listy Komitetu Wyborczego Wyborców „Społeczny Komitet”, gdyż doceniam jego konsekwencję i zaangażowanie na rzecz rozwoju lokalnego. Celem „Społecznego Komitetu” było zawsze unowocześnianie i zmiana wizerunku gminy, poprzez skuteczne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, a nie opieranie rozwoju na podatkach i opłatach lokalnych.
Jest to ugrupowanie konsekwentnie samorządowe, otwarte na współpracę z wszystkimi siłami politycznymi i parlamentarzystami, którzy traktują swoją misję jako służbę dla społeczeństwa.
Jeśli obdarzycie mnie swoim zaufaniem, zrobię wszystko, by na naszym OSIEDLU, zostały zrealizowane następujące zamierzenia:

1. Wykończenie północnych poboczy zmodernizowanych już dróg ( Bluszczowa, Liliowa, Rubinowa, Agatowa).
2. Urządzenie stanowisk do dokowania rowerów przy miejscach publicznych ( plac zabaw, sklepy, przystanki autobusowe, peron dworca PKP od strony Zachodniej)
3. Sukcesywna przebudowa i rozbudowa oświetlenia wszystkich dróg gminnych OSIEDLA na systemy energooszczędne LED
4. Przebudowa chodnika łączącego ul. Bluszczową z przystankiem autobusowym oraz renowacja placu zajętego przez stację transformatorową.
5. Pozyskanie na mienie komunalne prywatnej działki niezabudowanej pomiędzy ul. Kodową i Żołędziową, celem stworzenia możliwości skomunikowania tych ulic.
6. Stworzenie w strefie skrzyżowania ulic Żołędziowej i Rubinowej obejmującej również nowy plac zabaw, funkcjonalnej przestrzeni publicznej możliwej do wykorzystania przy organizacji lokalnych imprez integracyjnych, z zastosowaniem „zielonych” osłon akustycznych od strony przyległej zabudowy mieszkalnej.
7. Przebudowa ulicy Kodowej oraz jej przedłużenie do ul.Żeńców wraz z odwodnieniem i oświetleniem energooszczędnym
8. Zdecydowane ożywienie Gminnego Ośrodka Sportu - szczególnie w okresie lata, z promocją sportu i rekreacji dla wszystkich grup wiekowych oraz osób niepełnosprawnych.

Będę wspierać Wójta Gminy zabezpieczeniu środków finansowych warunkujących pozyskanie funduszy zewnętrznych niezbędnych do skutecznego ograniczenia niskiej emisji, oraz innych przedsięwzięć skierowanych na ochronę środowiska.

Gorąco zapraszam Państwa do lokali wyborczych, a za każdy głos jaki oddacie na moją kandydaturę, z góry wyrażam podziękowanie.

Jerzy Mazur