pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Robert Stajer

KWW Franciszka Dziendziela
Robert Stajer

Kandydat do rady gminy Pawłowice

Okręg nr 12
Lat 29, kawaler. Pracuje w JSW S.A. KWK Pniówek. Trener piłki nożnej w Uczniowskim Klubie Sportowym Warszowice. Od 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu UKS Warszowice. Działacz na rzecz rozwoju i propagowania sportu wśród dzieci i młodzieży. Pełniąc funkcję prezesa w UKS Warszowice współpracuje z organami samorządu terytorialnego oraz z Ministerstwem Sportu i Turystki w Warszawie, pozyskując dotacje celowe na działalność sportową. Jego determinacja i umiejętności prowadzenia dialogu z organami administracji publicznej doprowadziły do rozwoju infrastruktury sportowej w Warszowicach oraz do wzrostu bezpieczeństwa na obiektach sportowych.

Jako radny zamierza działać na rzecz mieszkańców Warszowic dążąc do rozwoju sołectwa, naprawy i rozbudowy infrastruktury drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa w Warszowicach. Otwarty na inicjatywy mieszkańców.

Program dla Warszowic:
- dokończenie budowy ul. Drozdów
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gajowej z drogą DK 81
- budowa parkingu obok szkoły wzdłuż ul. Dworcowej
- budowa chodnika wzdłuż ul. Kolejowej od ul. Pszczyńskiej do ul. Łąkowej
- oświetlenie ul. Strażackiej i Rydzów
- wykonanie remontu drugiej części ul. Kościelnej
- wymiana nawierzchni na ul. Poprzecznej
- etapowa wymiana oświetlenia przy ul. Boryńskiej i ul. Stawowej
- zwiększenie dostępności transportu publicznego dla ul. Gajowej i Krótkiej
- budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na ul. Stawowej
- budowa zadaszonego parkingu dla rowerów
- starania o zabudowę fotoradaru na DK 81 przed ul. Stawową
- rozbudowa przedszkola publicznego
- remont dachu szkoły podstawowej oraz instalacji fotowoltaicznej
- budowa ogrodzenia boiska przy OSP
- bezpłatne przeglądy stomatologiczne dla dzieci w wieku szkolnym

Strona www: www.franciszekdziendziel.pl
Facebook: www.facebook.com/FranciszekDziendzielKWW