pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Iwona Baron

KWW Franciszka Dziendziela
Iwona Baron

Kandydat do rady gminy Pawłowice

Okręg nr 10
Mężatka, matka trójki dzieci wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne w Pielgrzymowicach. Od 12 lat sołtys Pielgrzymowic. Przez 10 lat była Przewodniczącą Rady Rodziców w Szkole Podstawowej i Gimnazjum.Program dla Pielgrzymowic:

- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej, Cieszyńskiej, Gruntowej i Borowej
- projektowanie i wykonawstwo oświetlenia przy ul. Akacjowej i Grunwaldzkiej oraz wykonawstwo oświetlenia przy ul. Cieszyńskiej i Rzecznej
- projektowanie i budowa ostatniego etapu chodnika przy ul. Zebrzydowickiej wraz remontem nawierzchni na ul. Zebrzydowickiej oraz wymianą oświetlenia
- projektowanie i budowa ul. Podlesie oraz łącznika ul. Jodłowej
- projektowanie i budowa drogi do pól - od ul. Krzyżowej do ul. Podlesie
- modernizacja budynku Kółka Rolniczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu
- budowa wiaty rowerowej
- budowa ul. Wiśniowej i ul. Widokowej
- projektowanie i budowa końcowego odcinka ul. Borowej wraz z odwodnieniem
- projektowanie i budowa ul. Jasnej, ul. Pogodnej i ul. Świerkowej
- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Gruntowej i ul. Rzecznej
- projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego ul. Stromej, ul. Modrzewiowej i ul. Daszyńskiego
- projektowanie i budowa chodnika przy ul. Powstańców - dojście do boiska szkolnego
- projektowanie i budowa chodnika przy ul. Gen. Sikorskiego
- rozbudowa przedszkola o dodatkowy oddział
- zagospodarowanie szkolnego atrium na plac zabaw oraz amfiteatr
- uruchomienie od 1 września 2019 r. klasy dwujęzycznej
- bezpłatne przeglądy stomatologiczne dla dzieci w wieku szkolnym

Strona www: www.franciszekdziendziel.pl
Facebook: www.facebook.com/FranciszekDziendzielKWW