pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Aleksander Szymura

KWW Franciszka Dziendziela
Aleksander Szymura

Kandydat do rady gminy Pawłowice

Okręg nr 6
Od 33 lat związany z Gminą Pawłowice. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w 1998r. ukończył Podyplomowe Studium - Zarządzanie i Marketing w górnictwie na AGH w Krakowie.
Od 1989 r. pracuje w Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek”, od 18 lat na stanowisku - Dyrektor Pracy. Radny Gminy Pawłowice w latach 1998-2018; obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady.
Działacz sportowy GKS Pniówek-74, wyróżniony odznaką zasłużony dla Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Interesuje się sportem i turystyką.


Program dla sołectwa Pawłowice Osiedle:
- budowa kąpieliska otwartego
- generalny remont traktu spacerowego wraz z przyległymi chodnikami i terenami zielonymi w ramach lokalnego programu rewitalizacji
- remont elewacji budynku Osiedlowego Domu Kultury
- wymiana oświetlenia ulicznego z oprawami ledowymi
- bezpłatne przeglądy stomatologiczne dla dzieci w wieku szkolnym
- rozbudowa placu zabaw dla dzieci za miasteczkiem ruchu drogowego oraz przy Szkole Podstawowej nr 2
- budowa wielofunkcyjnych boisk wraz z trybunami przy Szkole Podstawowej nr 2
- budowa obserwatorium meteorologicznego przy zespole szkół ogólnokształcących
- uruchomienie od 1 stycznia 2019 r. „placówki wsparcia dziennego dla dzieci”
- budowa ścieżki edukacyjnej przez las
- wspieranie inicjatyw mieszkańców służących rozwojowi osiedla

Strona www: www.franciszekdziendziel.pl
Facebook: www.facebook.com/FranciszekDziendzielKWW