pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Grzegorz Pisarek

KWW Grzegorza Nogłego
Grzegorz Pisarek

Kandydat do rady gminy Pawłowice

Okręg nr 5
O mnie:
- mieszkaniec Pawłowic
- ukończyłem w 2007 r. Wydział Ratownictwa Medycznego
- ukończyłem studia magisterskie w specjalizacji pedagogiki edukacji zdrowotnej i rehabilitacji w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach

Doświadczenie zawodowe i społeczne:
- jestem czynnym zawodowo Ratownikiem i Dyspozytorem Medycznym
- pracuje w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym
- jestem nauczycielem w Pawłowickim liceum w nowo powstałej klasie medycznej, w której tworzenie byłem aktywnie zaangażowany m.in. jako współtwórca programu nauczania
- opiekowałem się drużynami dziecięcymi w straży pożarnej w Pawłowicach
- 5 lat pełniłem funkcję zastępcy naczelnika Straży Pożarnej Pawłowice
- zajmuję się zabezpieczaniem organizowanych w Gminie imprez oraz akcji mających na celu poprawę bezpieczeństwa,
- prowadzę prelekcje pokazowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci, pracowników firm oraz seniorów

Jako Radny Gminy Pawłowice chcę szczególnie zająć się:
- profilaktyką zdrowotną dotyczącą zróżnicowanych grup wiekowych naszej Gminy
- działalnością w obszarze szeroko pojętej edukacji zdrowotnej
- zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa poprzez zakrojoną współpracę z ośrodkami lokalnymi, powiatowymi i wojewódzkimi
- przygotowaniem oraz nadzorowaniem stworzenia czytelnego oznaczenia dróg dojazdowych oraz oznakowań bloków, które w znaczącym stopniu ułatwią dojazd karetek i innych służb
- intensyfikacją działań na rzecz utworzenia Podstacji Pogotowia Ratunkowego

TWÓRZMY RAZEM PRZYSZŁOŚĆ
www.grzegorznogly.pl
www.facebook.com/Komitet.Grzegorza.Noglego