pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Bolesław Oracz

KWW Franciszka Dziendziela
Bolesław Oracz

Kandydat do rady gminy Pawłowice

Okręg nr 2
Żonaty, córka. Wykształcenie średnie. Z zawodu leśnik - technolog. Pracuje w Nadleśnictwie Kobiór. Od 1981 roku leśniczy Leśnictwa Pawłowice. Od 1998 do 2014 roku Radny Gminy Pawłowice. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego. Współinicjator zagospodarowania pierwszych ścieżek pieszo-rowerowych na terenie leśnictwa Pawłowice, spotkań z młodzieżą szkolną i przedszkolną na tematy przyrodniczo-leśne. Interesuje się łowiectwem oraz sportem, w tym piłką nożną i siatkówką.

Program dla Pawłowic:

- ochrona środowiska - wymiana 100% kotłów C.O. na ekologiczne oraz instalowanie systemów fotowoltaicznych dla szkoły oraz domów jednorodzinnych
- przebudowa przedszkola, powstanie nowego 7. oddziału oraz dodatkowego placu zabaw dla maluchów
- budowa drogi i kanalizacji na ul. 3 Maja
- budowa ul. Pieczarkowej
- budowa drogi ul. Mickiewicza od obwodnicy do ul. Nowej oraz przebudowa i remont ulic Zapłocie i Górka
- budowa dróg gospodarczych wzdłuż drogi szybkiego ruchu DK 81 oraz przejścia z sygnalizacją świetlną dla pieszych w Dębinie
- remont ul. Pszczyńskiej i budowa ścieżki rowerowej
- utwardzenie ulic Dobrej, Lebiodowiec i Zamkowej
- wyznaczenie tras rowerowych wzdłuż ul. Zjednoczenia
- objęcie komunikacją gminną ul. Klonowej Stawowej
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Mickiewicza
- uzupełnienie zieleni wzdłuż ul. Wodzisławskiej i ul. Nowej
- budowa zadaszonego parkingu dla rowerów (park&ride)
- rozwój oświaty, wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz rodziców rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów oraz podnoszących jakość i efektywność nauczania
- bezpłatne przeglądy stomatologiczne dla dzieci w wieku szkolnym
- dalsza współpraca z miastami partnerskimi
- wspieranie wszelkich działań podnoszących jakość życia mieszkańców, aby w naszej Gminie żyło się dobrze i bezpiecznie.

Strona www: www.franciszekdziendziel.pl
Facebook: www.facebook.com/FranciszekDziendzielKWW