pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Bronisław Śmieja

KW Prawo i Sprawiedliwość
Bronisław Śmieja

Kandydat na wójta gminy Miedźna

Program wyborczy (Bronisław Śmieja):

- Opracowanie Gminnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Rozwój infrastruktury gminnej oświaty (obiektów przedszkolnych, szkolnych i sportowych).
- Wspieranie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem Ochotniczych Straży Pożarnych.
- Zwiększenie środków na fundusze sołeckie.
- Pozyskanie środków zewnętrznych na termomodernizację domów i wymianę kotłów grzewczych na ekologiczne.
- Remont dróg lokalnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa komunikacyjnego.
- Usprawnienie działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie czystości wody oraz obniżenia ceny wody i kanalizacji.
- Odbudowa i remont urządzeń melioracji wodnej w poszczególnych sołectwach.
- Wprowadzenie zmian w statucie Gminy Miedźna w celu zwiększenia kompetencji Rady Gminy.