pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Bogdan Taranowski

KWW "Samorząd Dla Mieszkańców"
Bogdan Taranowski

Kandydat na wójta gminy Miedźna

Szanowni Państwo,

Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie cztery lata temu, powierzając mi po raz kolejny funkcję wójta gminy Miedźna.

To dla mnie wielki zaszczyt, a także zobowiązanie móc pracować na rzecz naszego wspólnego dobra.

W ciągu ostatnich czterech lat wiele rzeczy udało się zrobić. Są jednak też takie, które nie doszły do skutku. Wspieraliśmy budowę elektrowni w Woli, jednak na szczeblu centralnym zdecydowano, że ta nie powstanie. Żadnego wpływu nie mieliśmy też na to, że w ciągu ostatnich kilku lat gmina musiała oddać podatnikowi górniczemu prawie 10 mln zł. To pieniądze, które otrzymaliśmy zgodnie z prawem wiele lat temu, kiedy jeszcze funkcjonowała kopalnia. Jednak z powodu zmiany interpretacji przepisów prawa nakazano nam zwrócić te środki. Środki, które mogliśmy przeznaczyć na kolejne ważne i oczekiwane przez mieszkańców inwestycje.

Mimo tego, dzięki współpracy z Państwem, z Radą Gminy, sołtysami oraz lokalnymi organizacjami, w mijającej kadencji udało się zrealizować inwestycje za ok. 26 mln zł.

Regularnie remontujemy i modernizujemy drogi gminne, chodniki, budujemy nowe punkty świetlne. Wiem, że potrzeby w tym zakresie są duże. Po wielu latach starań udało się przejąć nieodpłatnie tereny od Spółki Restrukturyzacji Kopalń, co pozwoliło na rozpoczęcie remontów dróg na osiedlu Wola I. Doszło też do wyboru korzystnego dla gminy wariantu drogi S1 wraz z węzłem w Woli.

Niezmiennie jednym z naszych priorytetów jest rozwój oświaty. Robimy wszystko, by zapewnić naszym uczniom jak najlepsze warunki kształcenia. Dlatego planujemy m.in. rozbudowę szkoły we Frydku, realizujemy szereg ciekawych projektów unijnych. W gminie Miedźna nie ma problemu z miejscami w przedszkolach, a wkrótce otwarte zostanie przedszkole w Górze po rozbudowie. Stale doposażamy place zabaw w nowe urządzenia, budujemy siłownie zewnętrzne. Niedawno otwarta została nowoczesna hala sportowa dla zapaśników, współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. To kolejny dowód na to, że potrafimy skutecznie sięgać po środki zewnętrzne. Pamiętamy też o naszych seniorach. Z myślą o nich powstał Miedźniański Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie mogą brać udział w ciekawych zajęciach, warsztatach czy wyjazdach.

Stawiamy duży nacisk na poprawę bezpieczeństwa i ochronę zdrowia. Tylko w 2018r. udało się pozyskać sprzęt o wartości prawie 1,3 mln zł dla gminnych jednostek OSP, a w Woli powstaje komisariat policji. Modernizujemy nasze ośrodki zdrowia, nie zapominamy o tak ważnym problemie, jakim jest smog.

W kończącej się kadencji zamontowano instalacje solarne na 205 domach i na obiektach komunalnych, bezpłatnie rozdysponowaliśmy ok. 500 kompostowników, realizujemy program wymiany starych kotłów, w planach jest montaż instalacji fotowoltaicznych. Jednocześnie nasza gmina może pochwalić się jedną z najniższych stawek za odbiór odpadów. To 8 zł, tymczasem w okolicznych samorządach stawka ta jest nieraz dużo wyższa. W naszej strefie ekonomicznej pojawiają się nowe firmy, udało się uruchomić regularną linię nr 17 do Oświęcimia.

Realizujemy szereg inwestycji i zadań, które służą poprawie jakości życia, a jednocześnie zmniejszamy zadłużenie gminy. W ciągu ostatnich czterech lat obniżyliśmy je o 3,4 mln zł.

Skuteczność tych działań docenili specjaliści, przyznając mi w 2017 r. prestiżową nagrodę im. Grzegorza Palki, nazywaną „samorządowym Oskarem”.

Szanowni Państwo, jestem wójtem naszej gminy, ale przede wszystkim jej mieszkańcem. Codziennie spotykam się z Państwem, rozmawiam o problemach, które należy rozwiązać.

Zachęcam do udziału w wyborach samorządowych 21 października oraz do zapoznania się z naszym programem wyborczym, który dostępny jest w ulotkach oraz na stronie internetowej www.bogdantaranowski.pl

Wierzę, że głos oddany na mnie umożliwi mi dalszą realizację zadań na rzecz naszego wspólnego dobra.

Mam nadzieję, że kolejny raz nie zawiodę Państwa zaufania.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Taranowski

CO CHCEMY ZROBIĆ W NOWEJ KADENCJI:
• Rozbudowywać placówki oświatowe w gminie
• Modernizować infrastrukturę wodno-ściekową
• Pozyskiwać środki finansowe na inwestycje ze źródeł zewnętrznych
• Współpracować z powiatem pszczyńskim w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej
• Uczestniczyć w programach realizujących przedsięwzięcie proekologiczne -
montaż ogniw fotowoltaicznych i wymiana źródeł ciepła
• Kontynuować prace związane z przystąpieniem do Metropolii Górnośląsko-
Zagłębiowskiej celem poprawy komunikacji
• Pozyskać tereny inwestycyjne celem zwiększenia potencjału gospodarczego
gminy
• Kontynuować wymianę samochodów pożarniczych w jednostkach OSP
• Poprawić dostępność usług medycznych dla mieszkańców
• Wspierać organizacje i stowarzyszenia działające w gminie
• Podjąć działania zmierzające do opracowania gminnej sieci ścieżek rowerowych