pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Krzysztof Szymura

KW Liga Samorządowa Pierwsza
Krzysztof Szymura

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 5
Lista nr 18
Pozycja nr 2
Krzysztof Szymura lat 68 mieszkaniec Warszowic od urodzenia, prezes Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj”, emeryt - bezpartyjny.

POWIAT BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW
1. Komunikacja
2. Infrastruktura drogowa
3. Informacje o działaniach Rady Powiatu i jej zamiarach
4. Oczekiwania mieszkańców w zakresie działań powiatu
5. Współpraca z Radą Gminy Pawłowice
6. Bezpieczeństwo mieszkańców

ad1. Poprawa komunikacji pomiędzy sołectwami gminy Pawłowice a Pszczyną - dojazdy do szkół
ad2. Remont ulicy Boryńskiej z chodnikiem, ulicy Orlej + budowa ronda skrzyżowania Orla - Ligonia, budowa chodnika przy ulicy Ligonia do ośrodka zdrowia, przebudowa końcowego odcinka ulicy Zebrzydowickiej i dokończenie budowy chodnika.
Ad3. Informacja dla mieszkańców gminy udzielana na zebraniach i spotkaniach z mieszkańcami o planach i działaniach Starostwa Powiatowego
Ad4. Wsłuchiwanie się w głosy mieszkańców i zbieranie informacji dotyczących oczekiwanych działań Powiatu na ich terenie
Ad5. Uczestniczenie w sesjach Rady Gminy - przekazywanie informacji dotyczących planów i działań powiatu i planów i działań gminy
Ad6. Reagowanie na szczeblu powiatowym w zakresie poprawy oznakowania dróg i oświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych

Ziemia Pszczyńska - aktywna i samorządna część Śląska
Śląsk - regionalny, świadomy swej tożsamości narodowej i kulturalnej
Polska - regionalna nie scentralizowana