pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Anna Kuś

KW Liga Samorządowa Pierwsza
Anna Kuś

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 3
Lista nr 18
Pozycja nr 2
Jestem mieszkanką Pszczyny. Z wykształcenia mgr filologii rosyjskiej, od 25 lat niezmiennie prowadzę własną działalność gospodarczą w Pszczynie, jestem właścicielem Biura Podróży „Polan”. Za swoje osiągnięcia w turystyce otrzymałam mi. Brązowy Krzyż Zasługi od Prezydenta RP, dwukrotnie odznaczenie „Zasłużony dla Turystyki”, kilkakrotnie wyróżniona zostałam przez Marszałka Woj. Śląskiego za promocję Śląska oraz Ziemi Pszczyńskiej. W branży turystycznej pełnię funkcję V-ce Prezesa Śląskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki.
Radna Rady Miejskiej kadencji 1998-2002, Radna Rady Powiatu oraz V-ce Przewodnicząca Rady kadencji 2002-2006.

Dzisiaj ubiegam się o mandat Radnej Rady Powiatu, gdyż praca na rzecz społeczności lokalnej jest moją pasją. Podejmując się kandydowania mogę zapewnić moich wyborców, że głos oddany na moją osobę nie będzie stracony. Gwarantuję bowiem pełne zaangażowanie w pracę Radnego, na co pozwala mi moja stabilizacja rodzinna i zawodowa oraz doświadczenie na różnych szczeblach samorządu terytorialnego. Nie bez znaczenia jest również moje wieloletnie doświadczenie przedsiębiorcy funkcjonującego w sferze usług.

Znam bieżące problemy z jakimi boryka się samorząd lokalny, dlatego gdybym została Radną Powiatu Pszczyńskiego chciałabym szczególnie zająć się uregulowaniem funkcjonowania Szpitala w Pszczynie, a konkretnie walką o zwiększenie kontraktu, wprowadzenie poradni specjalistycznych, ponownego uruchomienia oddziału opieki nad osobami starszymi, chorymi i niedołężnymi. Jako osoba o dużej wrażliwości społecznej chciałabym wpierać funkcjonowanie organizacji pozarządowych, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Warsztatów Terapii Zajęciowej, budowy Hospicjum św. o. Pio

Chciałabym zadbać o strategiczne podejście do remontów dróg w Powiecie Pszczyńskim, tak aby wspólnie z Gminami można zrealizować jak najwięcej inwestycji. Jestem orędowniczką współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dla wspólnego dobra mieszkańców, bez podziałów partyjnych, dlatego zdecydowałam się kandydować do Rady Powiatu Pszczyńskiego z ugrupowaniem samorządowym - Ligą Samorządową Pierwszą.

Szanowni Państwo, dzień 21 października powinien być świętem lokalnej demokracji, dlatego zachęcam do pójścia na wybory, a jeżeli moja kandydatura wydaje się najlepsza - liczę na Wasz głos!

Ziemia Pszczyńska - aktywna i samorządna część Śląska
Śląsk - regionalny, świadomy swej tożsamości narodowej i kulturalnej
Polska - regionalna nie scentralizowana