pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Jadwiga Granatyr

KW Liga Samorządowa Pierwsza
Jadwiga Granatyr

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 2
Lista nr 18
Pozycja nr 2
Jadwiga Barbara Granatyr
Gmina Miedźna

Dwoje dzieci, emerytowana nauczycielka.
Założycielka i choreograf Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Frydkowianie” przy Szkole Podstawowej im. Profesora Stanisława Hadyny we Frydku, pracująca z zespołem do dziś.

Bezpartyjna.

Będę działała na rzecz rozwoju kultury, kultywowania naszej śląskiej tożsamości, tradycji i kultury ludowej, pomnażania dorobku materialnego i kulturalnego Gminy Miedźna, zapewnienia powszechnego dostępu dzieci i młodzieży do dóbr kultury, tworzenia warunków poprawiających sytuację materialną rodziny.

Ziemia Pszczyńska - aktywna i samorządna część Śląska
Śląsk - regionalny, świadomy swej tożsamości narodowej i kulturalnej
Polska - regionalna nie scentralizowana