pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Katarzyna Goździk

KW Liga Samorządowa Pierwsza
Katarzyna Goździk

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 1
Lista nr 18
Pozycja nr 4
57 lat, mężatka , dwoje dorosłych dzieci. Kobiórzanka z wyboru. Z wykształcenia magister ekonomii, z zamiłowania artystka, entuzjastka wypraw rowerowych. Obecnie pracuje w żłobku w Tychach.
W swojej miejscowości znana ze społecznej działalności w Radach Rodziców Gminnego Przedszkola oraz Szkoły, z organizacji imprez z udziałem dzieci i młodzieży, jak również z aktywnego uczestnictwa w promocji swojej gminy.
W latach 2002 - 2006 oraz 2010 - 2014 radna Gminy Kobiór, gdzie w I kadencji pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów, a w kolejnej - funkcję Wiceprzewodniczącej Rady.
W 2008 znalazła się wśród członków - założycieli Stowarzyszenia LGD "Ziemia Pszczyńska". W 2017 r. wraz z innymi mieszkańcami Kobióra utworzyła przy tutejszym muzeum Kobiórskie Stowarzyszenie "Smolarnia". W tym samym roku rozpoczęła współpracę z Kobiórskim Teatrem Kulturalnym.
Jako Radna powiatu Pszczyńskiego szczególny nacisk chciałabym położyć na:
- zapewnienie właściwej komunikacji publicznej między gminami naszego powiatu
- wykorzystanie walorów turystyczno - rekreacyjnych poprzez rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek rowerowych
- politykę senioralną poprzez tworzenie miejsc aktywizacji osób starszych, m.in. domów dziennego pobytu

Ziemia Pszczyńska - aktywna i samorządna część Śląska
Śląsk - regionalny, świadomy swej tożsamości narodowej i kulturalnej
Polska - regionalna nie scentralizowana