pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Grażyna Waliczek

KW Prawo i Sprawiedliwość
Grażyna Waliczek

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 1
Lista nr 10
Pozycja nr 7
Jestem mieszkanką Goczałkowic-Zdroju od 24 lat. Pochodzę z Beskidu Żywieckiego.
Ukończyłam Politechnikę Łódzką z tytułem mgr inż. na kierunku mechanicznej technologii włókna. Posiadam również kwalifikacje pedagogiczne do nauczania nauk matematyczno-przyrodniczych.
Jestem matką trójki dorosłych córek. Rodzinę uważam za fundament dobrego rozwoju i wychowania.
W czasie studiów miałam możliwość pracy w Studenckiej Spółdzielni Pracy „Alma Service”. Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w zakładzie przemysłowym „Relana”, na stanowisku zastępcy kierownika laboratorium i kontroli jakości. Pracowałam również jako nauczyciel matematyki, fizyki i chemii w szkole przy sanatorium „Stokrotka”, w jednej z prywatnych szkół w Bielsku-Białej oraz w gimnazjum w Studzionce.

DLACZEGO WARTO NA MNIE ZAGŁOSOWAĆ:
• POLITYKA jest dla mnie troską o dobro wspólne i wytrwałą pracą na rzecz obywateli. Bliskie mi są problemy osób niepełnosprawnych i bezpieczeństwa zdrowotnego, jestem matką córki z zespołem Turnera.
• Razem z córką Katarzyną działamy aktywnie w środowisku pro-life , na rzecz prawa do życia.
• Dzieci to największy skarb dla rodziny i Polski. Mam niemałe doświadczenie życiowe w pokonywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci.
• Podczas pracy zawodowej w „Relanie”, angażowałam się w działalność na rzecz NSZZ „Solidarność”, byłam delegatem na zjazd krajowy oraz przewodniczącą Rady Pracowniczej. Nie brakowało mi wrażliwości społecznej i odwagi w obronie tego zakładu przed likwidacją.
• Pracowałam w gospodarstwie rolnym swoich rodziców, znam trud polskiego rolnika i wiem, co to miłość do Polskiej Ziemi.
• Na wszystkich etapach edukacji moich córek pracowałam w Radach Rodziców.

Kandyduję gdyż pragnę wykorzystać moje doświadczenie życiowe i energię dla rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia w naszym powiecie.
• Priorytetową sprawą jest bezpieczeństwo zdrowotne i wdrożenie działań naprawczych w powiatowej służbie zdrowia.
• Wymagana jest rozbudowa dróg, chodników, doświetlenie przejść dla pieszych w celu usprawnienia komunikacji w powiecie pszczyńskim.
• Konieczne jest przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez opracowanie informatorów dla niepełnosprawnych, chorych i bezrobotnych.
• Deklaruję pracę nad zmianą lokalizacji Powiatowej Komisji do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika do Pszczyny.