pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Piotr Rabaszowski

KW Prawo i Sprawiedliwość
Piotr Rabaszowski

Kandydat do rady miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 4
Lista nr 10
Pozycja nr 2
Witam Cię mój Drogi Wyborco.
Nazywam się Piotr Rabaszowski, mam 56 lat pochodzę z Łąki, mieszkam w Wiśle Wielkiej. Tutaj się ożeniłem z wybranką mojego życia Ireną, tutaj założyliśmy rodzinę i wybudowaliśmy dom. Mamy dwoje dorosłych dzieci: córkę i syna. Udane życie rodzinne traktuję jako największy życiowy sukces. Od 2011 roku jestem Sołtysem w Wiśle Wielkiej. W 2014 roku za namową i oddanymi na mnie głosami przez mieszkańców mojego sołectwa zostałem Radnym Rady Miejskiej w Pszczynie.
Moim programem wyborczym jesteście Wy - mieszkańcy okręgu wyborczego nr 4 oraz Wasze problemy.
Jeżeli zostanę Radnym, będę usilnie zabiegał, aby w strukturach Gminy powstała brygada remontowa, która będzie na bieżąco remontowała drogi i chodniki, czyściła rowy, przepusty, studzienki kanalizacyjne.
Na sercu leżą mi przede wszystkim mniej zamożni mieszkańcy naszej gminy, którzy zostali pokrzywdzeni przez los, a może i przez innych ludzi, którzy nie mają własnych mieszkań, jestem zwolennikiem i będę popierał budowę dla nich mieszkań socjalnych i komunalnych.
Każdy z Was widzi jakieś problemy i bolączki lokalne, wspólnie musimy jednak wyznaczyć priorytety, bo nie można wszystkiego zbudować od razu, ja proponuję takie:
- gruntowna modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej w sołectwach,
- termomodernizacja budynków administracji publicznej w tym m.in. Ośrodków Kultury,
- odtworzenie i systematyczne czyszczenie rowów melioracyjnych i przepustów ulicznych w celu ochrony mienia przed zalaniami i podtopieniami wskutek gwałtownych zmian pogodowych.
- modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego.
- unowocześnianie i rozbudowa placówek edukacyjnych.
- tworzenie miejsc rekreacji i uprawiania sportu w sołectwach. Tam gdzie występuje brak i jest to możliwe to: budowa boisk wielofunkcyjnych do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki i siatkówki, siłowni napowietrznych, aby mieszkańcy sołectw mieli swoje miejsce wypoczynku, a dzieci place zabaw.
- finansowe wsparcie, oraz popieranie działalności grup lokalnych i organizacji społecznych, które pomagają mieszkańcom, pielęgnują naszą kulturę przyczyniając się do zachowania naszej tożsamości,
- uruchomienie i dostosowanie komunikacji publicznej we wszystkich Sołectwach Gminy w sposób odpowiadający mieszkańcom.
Pragnę nadmienić, iż jestem zwolennikiem dobrze przemyślanych inwestycji.


Ponadto zamierzam wspierać ważne inwestycje w sołectwach :
-Wisła Mała - budowa parkingu przy szkole, rozbudowa przedszkola i budowa ścieżki rowerowej na trasie Wisła Wielka - Strumień
- Łąka - budowa brakującego odcinka drogi dojazdowej do parkingu przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łące (przedłużenie ulicy P.Skargi) oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Centrum Przesiadkowego w Pszczynie aż do Zbiornika Łąka. Miejsce to jest wizytówką naszej Gminy, często odwiedzane przez dużą liczbę turystów nie tylko ze Śląska.
- Studzionka - adaptacja budynku po byłym przedszkolu na mieszkania komunalne
- Brzeźce - rozpoczęcie procesu podłączenia sołectwa do sieci kanalizacyjnej - projekt kanalizacji sanitarnej,
- Poręba -budowa Sali gimnastycznej i drogi dojazdowej do szkoły podstawowej,
- Wisła Wielka - przebudowa budynku przy ul. Cieszyńskiej 23 na przedszkole, budowa ścieżki rowerowej na trasie Wisła Wielka - Strumień,
Godocie: „Obiecać, niy grzych”.
A jo Wom godom: „Grzechym niy jest chcieć i starać się spełnić obietnice!”.
Jako Wasz przedstawiciel w Radzie Gminy, dołożę wszelkich starań by nie zawieść Waszego zaufania tak, by nasze lokalne problemy, te mniejsze i większe, były rozwiązywane systematycznie a nie kończyły się obietnicą.
Zapraszam mieszkańców na zebrania wiejskie, na których można przedstawić problemy sołectwa widziane waszymi oczami.
Najważniejsze, aby człowiek i jego potrzeby były na pierwszym miejscu. Potrafię słuchać i pomagać, więc zapraszam Was wszystkich do współpracy!
Pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców sołectw, przede wszystkim ludzi chorych oraz seniorów, bo ich dobro szczególnie leży mi na sercu.
Jeżeli uważasz, że jestem godnym kandydatem na Radnego Rady Miejskiej w Pszczynie, to proszę o głos 21 października 2018 roku.

Lista numer 10,
Pozycja numer 2
Piotr Marian RABASZOWSKI