pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Marek Szklorz

KW Prawo i Sprawiedliwość
Marek Szklorz

Kandydat do rady miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 2
Lista nr 10
Pozycja nr 1
Kandydat do Rady Miejskiej
osiedle, Kolonia Jasna, Piastów ,Siedlice, Śródmieście
Poz. 1

Liczą się Mieszkańcy

Marek SZKLORZ
Lat 53
Absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Śląskiego
Żonaty dwójka dzieci
Pracownik Zakładu Poprawczego
Radny Rady Miejskiej
Członek Stowarzyszenia Dla Ziemi Pszczyńskiej

Mając wsparcie mieszkańców i członków stowarzyszenia, które nie dopuściło do powstania kompostowni odpadów pomiędzy osiedlami, moje działania w mijającej kadencji ukierunkowałem na uchronienie mieszkańców Pszczyny przed powstaniem instalacji pirolizy odpadów gumowych i tworzyw sztucznych na Sznelowcu. Zaangażowany byłem w budowę dróg i chodników: ul. Słoneczna z rondem wraz z ul. Dobrawy, ul Rubinowa oraz ciąg pieszo -rowerowy wzdłuż ul. Skłodowskiej. Współpracując z Zarządem Osiedla byłem inicjatorem projektów z Budżetu Obywatelskiego dla mieszkańców Pszczyny, wzbogacone zostały place zabaw, nastąpiła modernizacja oświetlenia przy drogach osiedlowych.

Służąc Mieszkańcom:

- będę realizował ich potrzeby w kierunku czystego powietrza, wspierając projekty pozyskania środków na ochronę środowiska, zagospodarowania terenów zielonych na osiedlach,
-moje działania skieruję na budowę dróg lokalnych, chodników, przygotowania terenów pod nowy cmentarz w gminie,
-będę wspierał budowę obiektów sportowych, rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także ścieżek rowerowych,
-podejmę starania aby gmina wsparła pszczyński szpital,
-priorytetem będą dla mnie projekty likwidujące paraliż komunikacyjny w gminie, między innymi przebudowa skrzyżowania ul. Cieszyńskiej z ul. Zdrojową.
Jeżeli obdarzycie mnie zaufaniem, jako jeden z Was, znający Wasze problemy będę rzetelnie i z oddaniem reprezentował interesy mieszkańców naszej gminy.

Liczą się Mieszkańcy
Z wyrazami szacunku
Marek Szklorz