pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Stanisław Pyclik

KW Prawo i Sprawiedliwość
Stanisław Pyclik

Kandydat do rady miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 1
Lista nr 10
Pozycja nr 7
Gwarantuję uczciwość. Rodzina jest najważniejsza. Bliżej ludzi, razem możemy wszystko.

Szanowni Mieszkańcy!

Mam 60 lat. Od urodzenia mieszkam w Pszczynie, dlatego też znane mi są problemy i potrzeby mieszkańców naszej gminy. Posiadam wyższe wykształcenie - ukończyłem Politechnikę Krakowską na Wydziale Budowlanym o specjalności Technologia i Organizacja Budownictwa.

Poniżej przedstawiam listę założeń, które mam zamiar zrealizować jako radny naszej gminy:

Urząd:
- zmniejszenie zadłużenia gminy - co pozwoli na elastyczniejszą realizację kluczowych inwestycji - oraz zwiększenie pozyskiwania funduszy na niezbędne przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych,
- wydłużenie godzin pracy określonych wydziałów urzędu - np. Wydziału Spraw Obywatelskich, kasy urzędu - w wybranych dniach,
- zwiększenie puli środków finansowych w ramach budżetu obywatelskiego.

Człowiek:
- pomoc dla rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej, np. dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania podstawowych produktów żywnościowych oraz organizacjami charytatywnymi działającymi na rzecz najuboższych,
- zwiększenie nakładów na walkę z uzależnieniami i zachowania patologicznymi,
- organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie gminnych obiektów sportowych, np. piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy etc.
- promowanie inicjatyw dla seniorów w ramach senioralnej rady gminy,
- promocja bezpłatnych i fakultatywnych zajęć pozalekcyjnych, np. nauka języków obcych, zajęcia plastyczne, szachy etc.

Sport i zdrowie:
- wsparcie finansowe dla klubów sportowych i organizacji pozarządowych działających na rzecz zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych i osób starszych,
- budowa nowych siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw,
- zwiększenie nakładów finansowych w ramach programu stypendialnego dla najbardziej uzdolnionej sportowo młodzieży,
- budowa nowych ścieżek rowerowych, w tym stworzenie ścieżek dydaktycznych,
- aktywizacja seniorów poprzez rozwój turystyki zdrowotnej, np. w ramach zajęć nordic-walking.

Infrastruktura:
- zwiększenie bezpieczeństwa pieszych m.in. poprzez:
+ budowę progów zwalniających w niezbędnych do tego miejscach - po konsultacjach z mieszkańcami - co zredukuje zagrożenia wynikające z zachowań osób kierujących pojazdami, np. na ulicy Żorskiej przy Szkole Podstawowej nr 3,
+ budowę i modernizację chodników, np. na Osiedlu Piłsudskiego i Powstańców Śląskich,
+ uzupełnienie oświetlenia ulicznego, doświetlenie i oznakowanie przejść dla pieszych oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej, np. na skrzyżowaniu na Polnych Domach,
- budowę i rewitalizację dróg lokalnych, np. ulicy Dunikowskiego, Skowronków i Doświadczalnej.

Mam nadzieję, iż razem spotkamy się przy urnach wyborczych w dniu 21 października 2018 r. i że obdarzą mnie Państwo swoim zaufaniem.

Z wyrazami szacunku
Stanisław Pyclik