pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Marcela Kanafek-Lewandowska

KW Prawo i Sprawiedliwość
Marcela Kanafek-Lewandowska

Kandydat na burmistrza Pszczyny

Marcela Kanafek-Lewandowska - mam 43 lata i jestem rodowitą pszczynianką. Szczęśliwa mężatka i mama Antoniego. Korzeniami wywodzę się z rodu Jana Kupca z Łąki - śląskiego pisarza ludowego i działacza społeczno-oświatowego.

Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim na kierunku: pedagogika, ale podczas pracy zawodowej nieustannie poszerzałam swoje kwalifikacje poprzez kolejne studia podyplomowe. Na Uniwersytecie Warszawskim zdobyłam specjalizację z zakresu umiejętności poznawczych, na Uniwersytecie Śląskim poszerzałam umiejętności mediacyjne - tam ukończyłam kierunek: Rodzina i mediacja sądowa. W Polskim Centrum Mediacji w Warszawie uzyskałam dyplom Mediatora Rodzinnego i Gospodarczego w zakresie mediacji Rodzinnych, Cywilnych, Gospodarczych, Pracowniczych. Doświadczenie w tym zakresie zdobywałam, prowadząc w sądach postępowania mediacyjne. Mam również kwalifikacje z oligofrenopedagogiki oraz doradztwa zawodowego. Ukończyłam ponadto liczne szkolenia oraz zdobyłam w kraju i za granicą certyfikaty z dziedziny Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, w zakresie Powszechnej Samoobrony Ludności czy interwencji kryzysowej.
W trakcie swojej kariery zawodowej pełniłam funkcje pedagoga, oligofrenopedagoga, doradcy zawodowego, trenera, terapeuty rodzinnego oraz mediatora i negocjatora sądowego.
Za wzorową pracę dwukrotnie otrzymałam Nagrodę Dyrektora, a także dwukrotnie Nagrodę Wójta Goczałkowic-Zdroju za szczególne osiągnięcia. Zostałam także wyróżniona w warszawskim Centrum Mediacji za osiągnięcie najlepszego wyniku w postępowaniach mediacyjnych, zawierając najwięcej ugód pomiędzy stronami.

Od 2014r. pełnię funkcję Radnej Powiatu Pszczyńskiego oraz Przewodniczącej Komisji Samorządności Promocji i Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego. Jestem również członkiem Komisji Rewizyjnej, w której niejednokrotnie wykorzystywałam swoje doświadczenie i nabyte umiejętności.
W czasie pracy samorządowej złożyłam wiele interpelacji dotyczących między innymi szpitala, odbyłam liczne rozmowy na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Zawsze byłam zaangażowana w sprawy mieszkańców i w celu pozytywnego rozpatrzenia bieżących problemów zawsze konsultowałam się z innymi Radnymi, by jak najrzetelniej rozwiązać powstałe trudności. Prowadziłam dla mieszkańców dyżury, w ramach których udzielałam wskazówek i kierowałam sprawy do właściwych instytucji mogących pomóc petentom.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Ta myśl Jana Pawła II przyświecała mi podczas organizacji wielu charytatywnych przedsięwzięć. By nieść pomoc innym, organizowałam koncerty i bale charytatywne. Dochód z nich całkowicie przeznaczony był na rzecz potrzebujących finansowego wsparcia.
Przyczyniłam się także do promocji naszego powiatu jako organizator i współorganizator konferencji dla mieszkańców w formie wykładów, miniwykładów, warsztatów w zakresie: popularno-naukowych, związanych z regionalizmem, ekologią po bardzo popularny temat dotyczący zdrowego odżywiania i odpowiedniego stylu życia.
Od pokoleń w naszej rodzinie są społeczni działacze: pradziadek, dziadek i ja również kultywuję tę tradycję rodzinną, traktując swoją pracę jako służbę.

Kandyduję na najwyższy urząd w mieście, aby przy udziale całego mojego zespołu - dobrej drużyny Radnych pracować na rzecz mieszkańców.

Wiele jest jeszcze do zrobienia w naszej Gminie. Pragnę wykorzystać wiedzę, którą zdobyłam w trakcie działalności jako Radna Powiatu do dalszej pracy w samorządzie. Jeśli tylko obdarzycie mnie Państwo zaufaniem i oddacie na mnie swój głos - będzie to dla mnie ogromy zaszczyt, a zarazem wyzwanie, aby zadbać o dobrą jakość życia, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Jednocześnie zobowiązuję się do konsultowania wszelkich spraw z Wami, aby każdy mógł wziąć czynny udział i mieć realny wpływ w podejmowaniu ważnych inwestycji dotyczących naszej Gminy.

Zapraszam Państwa do oddania głosu na mnie i moją drużynę 21 pażdziernika 2018. Drużynę w której jest siła, potencjał, zapał do pracy, nowe pomysły na dobre inwestycje, aby mądrze i ekonomicznie zarządzać naszą Gminą i wydatkować nasze pieniądze.

Nowy Burmistrz - Nowe Perspektywy !