pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Marcin Manowski

KW Prawo i Sprawiedliwość
Marcin Manowski

Kandydat do rady miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 4
Lista nr 10
Pozycja nr 3
Czas na Zmiany Czas na Młodych

Witam drogich Wyborców
Mam 36 lat od 12 mieszkam w Porębie. Jestem od 12 lat żonaty i mam 3 dzieci. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie i jestem nauczycielem zawodu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Łące. Prowadzę własną działalność gospodarczą. Postanowiłem kandydować do Rady Miejskiej gdyż uważam, że obszary wiejskie, nasze sołectwa są bardzo zaniedbywane przez władze.
W związku z tym przedstawię w punktach mój program który chciałbym w pełni zrealizować.
1. Budowa sali gimnastycznej w szkole w Porębie
2. Modernizacja sali gimnastycznej w Wiśle Małej
3. Termomodernizacja oraz poszerzenie drogi dojazdowej do szkoły w Porębie
4. Budowa drogi Szkolnej w Porębie oraz drogi Pawiej w Wiśle Małej
5. Cofnięcie decyzji na składowanie odpadów w Porębie.
6.Poprawa bezpieczeństwa pieszych szczególnie przy szkołach, ośrodkach kultury a także przy kościołach
7. Dopłaty do zajęć pozalekcyjnych oraz posiłków w szkołach publicznych.
8.Ciągła współpraca z Sołtysami i Radami Sołeckimi celem pozyskiwania dodatkowych środków finansowych by polepszyć i ubogacić życie ludzi na wsi
9. Dbanie o równe traktowanie mieszkańców obszarów wiejskich by wreszcie były tak samo ważne dla Burmistrza jak miasto

Pan Burmistrz razem z radnymi rządzą już naszą gminą 12 lat i ich pomysły się wyczerpały. Dlatego uważam, że "CZAS NA ZMIANĘ"


Bardzo serdecznie proszą o poparcie w nadchodzących Wyborach Samorządowych, a za oddane na mnie głosy z góry DZIĘKUJĘ