pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Joanna Słowińska

KWW Ziemia Pszczyńska
Joanna Słowińska

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 5
Lista nr 19
Pozycja nr 3
Posiadam wykształcenie wyższe o kierunku administracja oraz studia podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej. Jestem na emeryturze.
Byłam wieloletnim pracownikiem socjalnym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowicach oraz kuratorem sądowym.
Zawsze wspierałam osoby z niepełnosprawno- ściami oraz rodziny w trudnej sytuacji życiowej.
W latach 1998-2002 byłam radną I kadencji Rady Powiatu Pszczyńskiego, sołtysem oraz w latach 2014-18 radną Rady Miejskiej w Białej.
Obecnie znów jestem mieszkanką ziemi pszczyń- skiej, jestem członkiem pawłowickiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwali- dów. Tu teraz jest mój dom i dla Państwa chcę społecznie pracować.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mój program:
- aktywizowanie społeczności lokalnych poprzez m.in. powstawanie budżetów obywatelskich;
- tworzenie centrów aktywności dla seniorów, zwłaszcza na terenach wiejskich;
- zwiększanie bezpieczeństwa na osiedlach i w miejscowościach, gdzie mieszkańcami są w dużej mierze osoby starsze oraz dzieci;
- dalsza współpraca pomiędzy gminą Pawłowice a powiatem pszczyńskim przy realizacji najważniejszych dla Mieszkańców drogowych inwestycji na terenie gminy Pawłowice;
- tworzenie i prowadzenie przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy projektów dla dzieci i młodzieży w zakresie poznawania wartości płacy i pracy.