pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Maria Kaczyńska-Kapusta

KWW Ziemia Pszczyńska
Maria Kaczyńska-Kapusta

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 3
Lista nr 19
Pozycja nr 5
Mieszkam w Pszczynie. Jestem emerytowanym pracownikiem socjalnym.
Od 12 lat pełnię funkcję przewodniczącej zarządu osiedla Stare Miasto - organizujemy wycieczki turystyczne i wyjazdy do kina czy teatru, spotkania opłatkowe czy paczki świąteczne dla mieszkańców. Jestem także prezesem zarządu oddziału powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Pszczynie, które przez wiele lat prowadziło świetlicę wsparcia dziennego przy ul. Bramkowej w Pszczynie dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Zależy mi na ciągłym rozwoju naszego osiedla, dlatego jestem autorką kilku projektów zgłoszonych i realizowanych w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, m.in. utworzenie mini siłowni zewnętrznej czy zakup nowych elementów na plac zabaw przy ul. Bramkowej.
Jestem zamężna, mam córkę i dwoje wnucząt. Interesuję się turystyką, lubię czytać. W miarę możliwości dbam też o sprawność fizyczną - lubię basen, nordic walking oraz długie spacery.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mój program:
- program dla seniora - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób 60+
z wykorzystaniem istniejącej bazy;
- działania zmierzające do poszerzenia dostępu do komunikacji powiatowej w dni wolne od pracy;
- zabieganie o lepszy dostęp mieszkańców do bezpłatnej rehabilitacji w ramach NFZ;
- wspieranie inicjatyw, programów i wydarzeń, podczas których najmłodsi mogą poznać kulturę swojego regionu m.in. w oparciu o Koła Gospodyń Wiejskich;
- współpraca z okolicznymi powiatami w ramach programów kulturalnych.