pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Walenty Ryguła

KWW Ziemia Pszczyńska
Walenty Ryguła

Kandydat do rady miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 4
Lista nr 20
Pozycja nr 3
Urodziłem się w Kobiórze w rodzinie rolniczej. W 1981 r. ukończyłem Akademię Rolniczą w Krakowie.

W 1984 r. osiadłem wraz z rodziną na stałe w Brzeźcach, gdzie prowadzę gospodarstwo rolne - produkcję polową. Moja żona Anna prowadzi działalność gospodarczą. Mamy troje dzieci - dwie córki i syna oraz troje wnucząt.

W latach 2010-2014, będąc radnym Rady Miejskiej w Pszczynie, połowę diety radnego przekazywałem na cele społeczne i pomoc potrzebującym, m.in. dla Rady Rodziców SzkołyPodstawowej w Brzeźcach, Parafii w Brzeźcach (na remont wieży kościelnej), czy mieszkańcowi Brzeźc na zakup roweru rehabilitacyjnego.

Obecnie również chcę zająć się pracą na rzecz gminy i naszego sołectwa. Serdecznie dziękuję za poparcie mojej kandydatury.


Mój program:
• remont ul. Wyzwolenia w Brzeźcach,
• budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie sołectwa,
• rozbudowa bazy oświatowej w tym budowa stołówki i sal przedszkolnych w szkole w Brzeźcach,
• współpraca i wspieranie organizacji działających w sołectwie.