pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Marta Wojciechowska-Smolarz

KWW Ziemia Pszczyńska
Marta Wojciechowska-Smolarz

Kandydat do rady miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 4
Lista nr 20
Pozycja nr 1
Urodziłam się w 1990 roku w Pszczynie. Mieszkam w Wiśle Małej. Jestem absolwentką filologii polskiej oraz historii o specjalności archiwalnej i nauczycielskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie pracuję w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie.

Od 2014 roku jestem radną Rady Miejskiej w Pszczynie; członkinią trzech komisji - budżetu, gospodarki i spraw społecznych oraz Klubu Radnych Ziemia Pszczyńska, który podejmował tak ważne tematy jak ścieżki rowerowe na terenie gminy Pszczyna oraz korki na DK1. Brałam aktywny udział w tworzeniu obecnych zasad regulaminu budżetu obywatelskiego oraz pracach komisji ds. oświaty (w związku z ostatnią reformą edukacji).

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców gminy Pszczyna wielokrotnie w swych wnioskach apelowałam o tworzenie chodników wzdłuż dróg wojewódzkich i powiatowych.

W 2016 roku zorganizowałam akcję „Pomyśl i nie śmieć”, w ramach której z fragmentu obrzeży wokół Jeziora Goczałkowickiego ponad 100 osób zebrało 12 ton śmieci; akcja ta zapoczątkowała szereg działań na rzecz ochrony środowiska wokół Jeziora we współpracy z GPW Katowice. Bardzo ważna dla mnie jest również dbałość o zabytki - szczególnie mocno zaangażowałam się w prace związane z remontem wieży kościoła drewnianego w Wiśle Małej. Ogromną wagę przywiązuję do współpracy pomiędzy organizacjami, które działają w naszej społeczności - wierzę w to, że im więcej osób jest w coś zaangażowanych, tym więcej można osiągnąć.

Pragnę wykorzystać zdobyte już doświadczenie i wiedzę w pracy na rzecz gminy i jej Mieszkańców.

Mój program:
• poprawa infrastruktury drogowej oraz budowa chodników i ścieżek rowerowych w szczególności na terenie sołectw,
• kontynuacja działań na rzecz czystości wokół Jeziora Goczałkowickiego oraz poprawy jakości powietrza w gminie,
• modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej oraz zabytków,
• rozwój stref aktywnego wypoczynku, miejsc rekreacji oraz infrastruktury sportowej.