pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Bożena Sodzawiczny

KWW Ziemia Pszczyńska
Bożena Sodzawiczny

Kandydat do rady miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 3
Lista nr 20
Pozycja nr 6
Mam 36 lat. Od urodzenia mieszkam w gminie Pszczyna. Pracuję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie i to z tą miejscowością związane jest moje życie. Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje, studiując Pedagogikę Wczesnoszkolną i Przedszkolną w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. Jestem żoną i matką trójki dzieci. Aktywnie działam w Radzie Rodziców oraz pomagam w organizacji imprez na terenie sołectwa.

Wspieram osoby niepełnosprawne, czynnie uczestnicząc w biegach i maratonach charytatywnych. Moje doświadczenia zawodowe i nie tylko pragnę wykorzystać w realizacji zadań ważnych dla Mieszkańców Czarkowa.

Mój program:
• poprawa stanu dróg, chodników i parkingów,
• zadbanie o bezpieczeństwo Mieszkańców,
• dbanie o czystość i estetykę wsi (koszenie trawników, utrzymanie czystości dróg i chodników oraz efektywne odśnieżanie),
• regularne czyszczenie rowów melioracyjnych,
• wspieranie i organizowanie imprez kulturalnych, promujących piękno wsi.