pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Elżbieta Jasińska

KWW Ziemia Pszczyńska
Elżbieta Jasińska

Kandydat do rady miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 2
Lista nr 20
Pozycja nr 4
Mam 37 lat. Całe życie mieszkam w Pszczynie na osiedlu Piastów. Z wykształcenia jestem nauczycielem historii. Ukończyłam ten kierunek w 2005 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Posiadam także dyplom z Edukacji Obywatelskiej (Uniwersytet Śląski) i Edukacji Obronnej (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach).

W wolnych chwilach oddaję się swojej pasji - historii najnowszej oraz muzyce i teatrowi.

Startuję w wyborach, gdyż chcę aktywnie włączyć się w życie naszej społeczności, m.in. poprzez poszerzanie oferty kulturalnej dla młodzieży z naszego regionu.

Mój program:
• budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych,
• modernizacja i budowa chodników przy drogach gminnych,
• systematyczne zwiększanie nakładów na rozwijanie bazy oświatowej w gminie,
• działania promujące aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz propagujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.