pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Dariusz Skrobol

KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
Dariusz Skrobol

Kandydat na burmistrza Pszczyny

Dariusz Skrobol - urodzony 3 stycznia 1973 roku w Tychach. Magister ekonomii. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. Ukończył studia magisterskie w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (1999) oraz studia podyplomowe na WSB - Akademia Liderów Samorządowych (2010). Piastował funkcję radnego Rady Miejskiej w Pszczynie (w kadencji 1998-2002 wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki), kadencja 2002-2006 (zajął miejsce po wygaśnięciu mandatu z dniem 28.12.2005 roku). Od roku 2002 do 2006 był naczelnikiem Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.

W latach 2006-2010 pełnił funkcję zastępcy burmistrza Pszczyny, w grudniu 2010 roku został wybrany burmistrzem Pszczyny na okres kadencji 2010-2014. Członek rad nadzorczych: Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli (2004-2006), Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa (2008-2014 - dwie kadencje). Od 2011 r. członek rady programowej Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

Miłośnik ziemi pszczyńskiej, organizator wielu cyklicznych imprez promujących Pszczynę miedzy innymi corocznego Festiwalu Kulinarnego „Chochla” na pszczyńskim rynku, prezentującego dorobek kuchni śląskiej oraz regionu pszczyńskiego, Przeglądu Zespołów Rockowych „Żubrowisko”, redaktor wydawnictw promocyjnych, współautor przewodnika „Ścieżki rowerowe powiatu pszczyńskiego”. Inicjator przyznawania wyróżnień honorujących zasłużone dla ziemi pszczyńskiej osoby: „Statuetka Żubra” - nagroda Starosty Pszczyńskiego przyznawana za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów; miniaturowy odlew rzeźby „Ławeczka Księżnej Daisy” - nagroda Burmistrza Pszczyny - zwana też „pszczyńskim Oskarem” - przyznawana za szczególne osiągnięcia oraz zasługi dla miasta i regionu; „Statuetka Wybrańca” - nagroda Burmistrza Pszczyny w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury; „Kordzik” - broń paradna
w postaci sztyletu wręczana zasłużonym dla Pszczyny przedstawicielom służb mundurowych.

Jest przewodnikiem turystycznym oraz pilotem wycieczek, członkiem pszczyńskiego koła PTTK, Pszczyńskiego Bractwa Ligi Morskiej i Rzecznej, Ruchu Autonomii Śląska, Stowarzyszenia Artystycznego Plessart, członkiem i założycielem Klubu Płetwonurków „Partnur” oraz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie. Król Kurkowy A.D. 2007 i 2013.
Pasje: nurkowanie techniczne, zimowa wspinaczka wysokogórska, podróże

Odznaczenia i wyróżnienia:

- Srebrna Odznaka Strzelecka (2003)
- Srebrna Odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” (2004)
- Odznaka Honorowa za Zasługi dla Turystyki (2005)
- Król Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie (2007)
- Srebrny Medal Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego (2008)
- Honorowy Krzyż Wojska Polskiego (2009)
- Złota Odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” (2010)
- Pamiątkowy Medal Honor i Chwała (2010)
- Odznaka Honorowa Sybiraka (2011)
- Odznaka za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (2011)
- Członek Honorowy Stowarzyszenia Muzyczno - Kulturalnego Zespół Sygnalistów Myśliwskich Echo Pszczyny (2011)
- honorowy członek klubu skatowego Cezap Piasek (2011)
- Złoty Medal Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego (2012)
- Wyróżnienie w rankingu Samorządowy Menedżer Regionu 2012 w województwie śląskim tygodnika Puls Biznesu(2012)
- Dyplom Uznania za zaangażowanie i duży wkład w opiekę nad miejscami Pamięci Narodowej Ziemi Pszczyńskiej, związanymi z 16 pp im. Ziemi Tarnowskiej a szczególnie żołnierzami tego pułku, którzy we wrześniu 1939 roku polegli w obronie Ojczyzny (2012)
- Król Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie ( 2013 r.)
-„Honorowy Maszynista” Teatralna Maszyna Pszczyna
Order Palm Akademickich przyznane przez premiera rządu francuskiego na wniosek Ministra Edukacji Narodowej Republiki Francji (2018)
Medal Komisji Edukacji Narodowej (2017)

Uprawnienia:
- instruktor strzelectwa sportowego PZS
- instruktor nurkowania IANTD (EANx Instructor 8761, Oxygen Administrator)
- pilot i przewodnik wycieczek (licencja Marszałka Woj. Śl.)
- górski przewodnik turystyczny
- terenowy przewodnik turystyczny
- nurek techniczny z uprawnieniami CMAS, IANTD, PADI

Wyróżnienia dla Gminy Pszczyna w kadencji 2010-2014:
- „Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju - 2010”
w kategorii: Innowacyjny Projekt unijny - gminy,
Budowa kompostowni osadów ściekowych ‘PSZCZYNA’ przy ulicy Złote Łany
w Jankowicach
- Laureat Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2011 w kategorii Najlepsza Gmina Miejska
- „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju - 2011”
w kategorii: Innowacyjny Projekt unijny - gminy, podkategoria: gmina wiejsko-miejska
Budowa kompostowni osadów ściekowych ‘PSZCZYNA’ przy ulicy Złote Łany
w Jankowicach
- I miejsce w konkursie „Dobre praktyki zarządzania strategicznego rozwojem w Polsce”
w kategorii Zarządzanie rozwojem zrównoważonym, 2012 r.
- Finalista Konkursu „Modernizacja Roku 2012” za Modernizację ulicy Kościuszki oraz ronda na skrzyżowaniu ul. 3 Maja, T. Kościuszki i Zamenhofa
- Lider Edukacji Samorządowej 2012 - wyróżnienie w rankingu Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach
- „Gmina na 5” w II edycji rankingu przygotowanego przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, (2012)
- I Miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Wydawnictwa Promocyjne Regionów i Miast 2012/2013 „Globalny Format 2013” w kategorii przewodnik za „Spacer po Pszczynie z Księżną Daisy - przewodnik dla ciekawskich” oraz „Śladami Pszczyńskich Żydów”
- Lider Edukacji Samorządowej 2013 - wyróżnienie w rankingu Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach
- Tytuł „Gmina Przyjazna Turystom” przyznany przez Kapitułę Programu „Dobre bo Polskie”, 2014 r.
- Drzeworyt Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” „Darczyńcom
i Najlepszym”
- Licencjonowany użytkownik systemu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.
- Gmina Pszczyna została laureatem konkursu „Gmina na 6” w kategorii - gmina przyjazna mieszkańcom. 

PROGRAM WYBORCZY 2018-2023

Drogowa Pszczyna:

- zabezpieczenie w każdorocznym budżecie gminy około 10 milionów złotych na kontynuację budowy oraz remontów dróg i chodników w sołectwach i osiedlach,
- budowa parkingów w sołectwach - program park and go,
- rozbudowa systemu rowerów miejskich,
- 20 km ścieżek rowerowych w ramach budowy centrum przesiadkowego,
- budowa ścieżki rowerowej do Ośrodka Sportów Wodnych w Łące i dalej wzdłuż zbiornika Łąka - Poręba,
- wsparcie przebudowy skrzyżowania DK1 z DW933 i rozładowanie korków,
- darmowy transport dla seniorów 60 + i młodzieży do lat 18,
- uruchomienie kolejnych linii autobusowych łączących Pszczynę z Wisłą Małą, Wisłą Wielką, Studzionką, Brzeźcami, Porębą.

Obywatelska Pszczyna:

- zwiększenie budżetu obywatelskiego do 3 milionów,
- utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych,
- finansowanie w formie grantów inicjatyw Stowarzyszeń i Organizacji w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej.
- Oświatowa Pszczyna - edukacja i sport dla dobrego rozwoju naszych dzieci
- wdrożenie projektu specjalistycznych klas w szkołach podstawowych: klasy dwujęzyczne , matematyczne, muzyczne, wprowadzenie lekcji edukacji regionalnej,
- system stypendiów dla najlepszych uczniów i nagradzania wyróżniających się nauczycieli,
- młoda sportowa Pszczyna - realizacja programów sportowych piłki nożnej, badmintona, lekkiej atletyki, pływania, strzelectwa, tenisa, premiowanie najlepszych sportowców i trenerów - olimpijczyk z Pszczyny,
- rozbudowa SP 2 w Pszczynie, SP w Piasku, budowa przedszkoli w Czarkowie i Studzienicach,
- budowa sali gimnastycznej w Porębie,
- wymiana oświetlenia w klasach i salach gimnastycznych szkół i przedszkoli,
- dokończenie zadań wynikających z reformy oświaty.

Pszczyna dla małego dziecka

- dopłata do żłobków niepublicznych - 500 zł na każde dziecko,
- każde dziecko w przedszkolu gminnym,
- dopłata do przedszkoli prywatnych,
- angielski w każdym przedszkolu.

Pszczyna dla seniora:

- profilaktyka zdrowotna 60+;
- karta seniora,
- pełnomocnik ds. Seniorów,
- dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji zrzeszających seniorów,
- spartakiada dla Seniorów,
- utworzenie Pszczyńskiego Centrum „Złoty wiek”
- kulturalne czwartki dla seniorów.

Zdrowa i aktywna Pszczyna

- finansowanie programów profilaktyki zdrowotnej,
- przebudowa stadionu miejskiego,
- doposażenia boisk w sołectwach,
- realizacja programu „Aktywna Pszczyna”,
- rozbudowa skate parku,
- budowa wodnego placu zabaw i pływalni.

Czysta Pszczyna

- edukacja ekologiczna w szkołach i przestrzeni gminy,
- kontynuacja programów dofinansowujących wymianę źródeł ciepła i docieplania budynków,
- monitorowanie zanieczyszczeń, w tym kontrole palenisk,
- udział w rządowym programie termomodernizacji.

Kulturalna Pszczyna

- powołanie Muzeum Miejskiego,
- dofinasowanie sołeckich domów kultury,
- rozwój biblioteki miejsko - powiatowej,
- budowa sali widowiskowej,
- ogólnogminny dzień dziecka na plaży,
- koncerty na początek roku szkolnego.

Zielona Pszczyna

- zieleń na ulicach,
- zagospodarowanie rond,
- kolejne etapy rewitalizacji zabytkowego parku,
- program zieleń i kwiaty w sołectwach.

Komunalna Pszczyna

- budowa domu komunalnego i domu socjalnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
- budowa osiedla Luizy w ramach dofinansowania rządowego programu,
- podjęcie starań o pozyskanie środków na zadania związane z kolejnym etapem kanalizacji.