pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Teresa Kuś

KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
Teresa Kuś

Kandydat do rady miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 4
Lista nr 23
Pozycja nr 4
Teresa Kuś. Mam 56 lat. Jestem żoną i szczęśliwą mamą pięciorga dorosłych już dzieci. Od urodzenia związana jestem z ziemią pszczyńską. Dzieciństwo spędziłam w Studzionce, zaś ostatnie 36 lat wraz z rodziną mieszkamy w Wiśle Małej. Tu wraz z mężem prowadzimy gospodarstwo rolne. Od 2011r. pełnie funkcje sołtysa w naszym sołectwie.
Jako sołtys Wisły Mała na co dzień spotykam się z problemami dotykającymi naszych mieszkańców. Wiele z nich załatwić można korzystając z kompetencji sołtysa. Wiele jest jednak spraw w rozwiązanie których zaangażować należy Radę Miasta. Z tego też powodu zdecydowałam się na start w najbliższych wyborach. Kandyduję z listy Pszczyńskiego Porozumienia Samorządowego, z którego o fotel burmistrza na kolejną kadencję ubiega się Dariusz Skrobol. Jako radna chciałbym aby rozmach z jakim w ostatnich latach mamy do czynienie w rozbudowie infrastruktury drogowej dotarł również do Wisły Małej. Potrzeba nam lepszych dróg. Na szczególną uwagę zasługują ulice: Bobrów i kolejny odcinek ulicy Sokolej w Wiśle Małej. Potrzeba nam oświetlonych dróg! Jako radna zamierzam przekonać odpowiedzialne podmioty do realizacji tego postulatu. Deklaruję współpracę z radnymi naszego okręgu w Radzie Powiatu w kwestii poprawy stanu dróg powiatowych wraz z chodnikami.
Choć potrzeb w naszym sołectwie jest wiele, te związane z bezpieczeństwem stawiam jako najważniejsze. To z nimi przede wszystkim nowi radni powinni zmierzyć się w pierwsze kolejności. Wierzę, że moje siedmioletnie doświadczenie sołtysa pozwoli na skuteczne wykonywanie mandatu radnego. Proszę o oddanie w najbliższych wyborach na mnie głosu. Zapewniam, że nie będzie to głos stracony.