pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Piotr Wieczorek

KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
Piotr Wieczorek

Kandydat do rady miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 3
Lista nr 23
Pozycja nr 5
Piotr Wieczorek
Lat 61, bezpartyjny, żonaty, ojciec dwojga dorosłych dzieci, dziadek pięciorga wnucząt.
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, ukończył studia
podyplomowe: z zarządzania oświatą oraz trenera II klasy piłki nożnej, ekspert ds. awansu
zawodowego nauczycieli. W dorobku zawodowym nagrody: Ministra Edukacji Narodowej,
Kuratora Oświaty i Burmistrza Pszczyny. W latach 1992 - 2014 roku dyrektor Szkoły
Podstawowej w Jankowicach. Z zamiłowania trener piłki nożnej, prowadził m.in.
młodzieżowe i seniorskie LKS Łąka i UKS MORiS Pszczyna, Czarni Piasek. Obecnie emeryt.
W nadchodzącej kadencji zamierza prowadzić działania na rzecz oświaty, kultury i sportu z
szczególnym uwzględnieniem grup młodzieżowych. Ponadto pragnie służyć swoim
wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu na rzecz całego samorządu pszczyńskiego.
Co chcę zrobić:
 Doprowadzić do pełniejszego zagospodarowania terenu „Orlik” w Piasku (siatkówka
plażowa, bieżnia L.A, koło do nauki pchnięcia kulą)
 Dopilnować reaktywacji klubu sportowego „Czarni Piasek” (poprzez założenie
przynajmniej 3 drużyn młodzieżowych)
 Zadbać o stały monitoring urządzeń sportowych w Piasku
 Zwrócić uwagę na poprawę stanu rowów melioracyjnych (co pozwoli zapobiec
podtopieniom)
 Ustalić stały dyżur w celu lepszego kontaktu z wyborcami
 Pomóc w organizacji imprez sportowych, oświatowych oraz kulturalnych na terenie
mojego okręgu wyborczego
 Służyć wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu

Licząc na Państwa głosy pozostaję z wyrazem szacunku,
Piotr Wieczorek