pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Andrzej Wojtanowicz

KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
Andrzej Wojtanowicz

Kandydat do rady miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 3
Lista nr 23
Pozycja nr 2
Nazywam się Andrzej Wojtanowicz.
Mam 56 lat, jestem żonaty, mam dwie córki i wnuczka Piotrusia. Mieszkam w Rudołtowicach.
Z ziemią tą związany jestem od wielu lat. Jestem absolwentem AGH w Krakowie. Od 18 lat prowadzę z córką własną działalność gospodarczą. Jestem radnym miejskim dwóch kadencji, w tym obecnej.
Od 1997 roku jestem prezesem klubu sportowego LKS Rudołtowice-Ćwiklice.
Startując na Radnego Gminy Pszczyna chciałbym przede wszystkim kontynuować służbę dla mieszkańców oraz pomóc władzom gminy w podejmowaniu dobrych decyzji w każdej dziedzinie działalności. Wiele czasu w ostatnich 21 latach poświęciłem działalności sportowej. Mogę powiedzieć, że znam się na tym i mam doświadczenie, dlatego będę, tak jak do tej pory, wspierał wszelkie inicjatywy sportowe oraz służył pomocą organizacjom sportowym w całej gminie.
Będąc radnym mijającej kadencji uważam, że w pełni spełniłem oczekiwania wyborców. Wzbogaciłem bazę sportową klubu, dzięki wsparciu rady dokonaliśmy remontu najstarszej ulicy w Rudołtowicach, poprawiliśmy oświetlenie ulic, dokonaliśmy remontu ulicy Brzozowej i Zawadzkiego. Jesteśmy w trakcie realizacji budowy placu zabaw na Rudawkach.
Gmina ma wiele priorytetów na nową kadencję: drogi, kanalizacja, oświata, ochrona środowiska, bezpieczeństwo. Chciałbym aby dla bezpieczeństwa dzieci idących do szkół w Rudołtowicach i Ćwiklicach powstał chodnik przy ulicy Zawadzkiego, aby została powiększona baza szkoły w Rudołtowicach, a także będę wspierał działania w celu znalezienia środków na budowę kanalizacji. Jeżeli pozytywnie oceniacie Państwo moje zaangażowanie w realizacje zadań jako radny mijającej kadencji, oddajcie na mnie swój głos 21 października.