pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Leszek Szczotka

KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
Leszek Szczotka

Kandydat do rady miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 3
Lista nr 23
Pozycja nr 1
Urodziłem się w 1971 roku w Pszczynie, mieszkam w Ćwiklicach.
Jestem absolwentem pszczyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Nie należę do żadnej partii ani organizacji politycznej. Jestem żonaty. Mam czworo dzieci.
Pracowałem jako nauczyciel języka polskiego w Pszczynie i Ćwiklicach.
Od 1992 roku wraz z żoną Sylwią prowadzę działalność gospodarczą w działach specjalnych produkcji rolnej - jestem producentem jaj spożywczych.
Byłem członkiem Rady Sołeckiej od 2003 do 2011r.
Radnym Rady Miejskiej w Pszczynie w kadencji 2006-2010r.
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pszczynie w kadencji 2006-2010r. oraz w kadencji 2014-2018r.

Inwestycje Gminy Pszczyna w sołectwie Ćwiklice w kadencji 2014-2018 roku:
- rozbudowa Przedszkola nr 10 w Ćwiklicach
- budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćwiklicach
- sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu DW-933 z ul. Zawadzkiego i 11-go Listopada
- przystosowanie budynku AZK przy Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach dla potrzeb dydaktycznych
- budowa nowego boiska „Grobla” wraz z oświetleniem
- nakładki wzdłuż ul. 11-go Listopada i ul. Wolności
- nakładki wzdłuż ulicy bocznej od ul. Kombatantów - dojazd do Przystani „Ocalenie”
- nakładki wzdłuż ulic bocznych od ul. Zawadzkiego i Spokojnej
- zakupiono wyposażenie kuchni w Domu Strażaka, wykonano montaż klimatyzacji, a także powstała salka konferencyjna dla organizacji działających na terenie sołectwa
- uregulowano i wyczyszczono główny rów melioracyjny biegnący przez całą miejscowość
- przekazano środki pieniężne na remont kościoła
- wykonano oświetlenie ul. ks. Osiewacza oraz nadano jej nazwę
-zmodernizowano oświetlenie uliczne w całej miejscowości na lampy led
-renowacja figury anioła
- powstanie Pszczyńskiej Komunikacji Gminnej- trasa autobusowa Pszczyna- Ćwiklice- Rudołtowice
-

Czteroletnia kadencja to zbyt krótki czas, aby zrealizować wszystkie zamierzone cele i sprostać oczekiwaniom mieszkańców. W następnej kadencji najważniejsze inwestycje, które należy zrealizować w Ćwiklicach to:

-ścieżka rowerowa Pszczyna- Ćwiklice- Rudawki
- nowe nawierzchnie asfaltowe: dokończenie ul. Wolności i Obrońców Pokoju
- nowe nawierzchnie na całym osiedlu „Sikorskiego” oraz pozostałych drogach o nawierzchni tłuczniowej
- przepust wodny pod ul. Męczenników Oświęcimskich
- dokończenie chodnika wzdłuż ul. Zawadzkiego
- dalsze zagospodarowanie terenu szkolnego poprzez budowę boiska do koszykówki i skoczni do skoku w dal

Jeżeli uważasz, że w ostatnich czterech latach w naszym sołectwie zaszły pozytywne zmiany - zagłosuj na mnie ponownie.
Zapraszam do urn wyborczych 21 października 2018r.