pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Krzysztof Chwiendacz

KW Prawo i Sprawiedliwość
Krzysztof Chwiendacz

Kandydat do rady gminy Miedźna

Okręg nr 14
Wiek 52 lata, żonaty, troje dzieci, wykształcenie zawodowe, emeryt górniczy.

Jako przyszły radny poniżej prezentuję moje postulaty!

Dla gminy Miedźna:

nieodpłatne odbieranie liści, traw i gałęzi;
rozbudowa i doposażenie placów zabaw;
budowa chodnika rowerowo-pieszego przy ul. Pszczyńskiej w kierunku Urzędu Gminy Miedźna;

Dla sołectwa Góra:

rozbudowa oświetlenia;
remont dróg i poboczy, położenie nowych nawierzchni asfaltowych;
montaż progów zwalniających;
remont parkingu samochodowo-rowerowego przy Szkole Podstawowej;
zwiększenie dbałości o rowy melioracyjne i przepusty;
zwiększenie nacisku na wykaszanie poboczy i nieużytków.