pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Wiesław Adamczyk

KW Nowa Energia
Wiesław Adamczyk

Kandydat do rady gminy Miedźna

Okręg nr 14
Imię i nazwisko: Wiesław Adamczyk
Wiek: 41 lat
Rodzina: żonaty, jedno dziecko
Wykształcenie: średnie o kierunku Technik Mechanik
Praca: ZG Brzeszcze Tauron Wydobycie S.A.
Filary programu KW: Uczciwie - Sprawnie - Dobrze
Moje priorytety: Rozwój - Bezpieczeństwo - Integracja


ROZWÓJ:
- Rozbudowa szkoły podstawowej, modernizacja przyszkolnego parkingu oraz rozbudzanie myślenia techniczno-naukowego i przedsiębiorczości.
- Włączenie Naszej Gminy do Metropolii, żeby młodzież do 16 r.ż. miała bezpłatne bilety, żeby była lepsza komunikacja i pieniądze na ścieżki rowerowe.

BEZPIECZEŃSTWO
- Poprawienie infrastruktury dróg poprzez zwiększenie ilości ich oświetlenia, oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz stała kontrola i naprawa nawierzchni.
- Większe wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowej i opracowanie strategii działania, która posłuży do przygotowania programów wsparcia.

INTEGRACJA
- Utworzenie Klubu lub Domu Seniora.
- Zwiększeniu aktywności i zaangażowania mieszkańców w życie Naszej Gminy.
- Wdrożenie szerokiej oferty sposobu zagospodarowania czasu wolnego zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców.