pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Józefa Waliczek

KWW "Samorząd Dla Mieszkańców"
Józefa Waliczek

Kandydat do rady gminy Miedźna

Okręg nr 14
• wykształcenie wyższe
• nauczyciel
• Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Miedźna

CO CHCEMY ZROBIĆ W NOWEJ KADENCJI 2018-2023

• współpracować z powiatem pszczyńskim w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej
• uczestniczyć w programach realizujących przedsięwzięcia proekologiczne - ogniwa fotowoltaiczne, wymiana źródeł ciepła
• poszerzyć ofertę kulturalną i sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców
• kontynuować prace związane z przystąpieniem do Metropolii Górnośląsko - Zagłębiowskiej - poprawa funkcjonowania komunikacji lokalnej
• rozbudować Szkołę Podstawową w Górze
• wybudować parking oraz boiska sportowe na terenie szkoły w Górze
• doposażyć plac zabaw obok ośrodka zdrowia
• wspierać działalność organizacji społecznych
• rozpocząć budowę kanalizacji sanitarnej (etap V)
• dalej modernizować Cmentarz Komunalny w Górze
• pozyskiwać środki finansowe z Ministerstwa Sportu na budowę boisk ogólnodostępnych
• kontynuować modernizację i remonty dróg poprzez wykonywanie nowych nawierzchni asfaltowych - ulice Złote Łany, Polna, Wiejska i Kościelna
• realizować akcję odkomarzania na terenie gminy
• połączyć ścieżką rowerową sołectwo Góra z sołectwem Grzawa