pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Adam Lubecki

KW Nowa Energia
Adam Lubecki

Kandydat do rady gminy Miedźna

Okręg nr 13
Mam 33 lata, od urodzenia mieszkam w Górze. Jestem osobą bezpartyjną, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Jestem absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach na wydziale Górnictwa
i Geologii w specjalności Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów (inżynier) oraz
w specjalności Zarządzanie menedżerskie w górnictwie (magister). Zawodowo od 10 lat pracuję
w sektorze górniczym, aktualnie na stanowisku kierowniczym, a także dodatkowo pełnię funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych.

Jestem osobą uczciwą dążącą do zamierzonych celów. Chęć pomocy, znane mi dobrze środowisko oraz oczekiwania i problemy mieszkańców skłoniły mnie do startu w wyborach.

Jako radny przedstawiam moje najważniejsze postulaty:
 Pozyskanie środków oraz miejsca na utworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej
w moim okręgu.
 Utworzenie bezpiecznych ścieżek rowerowych oraz ścieżek do uprawiania Nordic Walking.
 Zabudowa przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu ulic Topolowa -Dąbrowa.
 Oświetlenie przejść dla pieszych na ulicy Topolowej.
 Rozbudowa szkoły podstawowej w Górze, aby nasze dzieci nie musiały dojeżdżać na zajęcia do innych placówek.
 Modernizacja parkingu przy szkole podstawowej w Górze.
 Poprawa warunków w placówkach oświaty poprzez modernizację i remonty.
 Oczyszczacz powietrza w przedszkolu.
 Wspieranie różnego rodzaju działań artystycznych i kulturalnych.