pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Marek Mucha

KWW "Samorząd Dla Mieszkańców"
Marek Mucha

Kandydat do rady gminy Miedźna

Okręg nr 12
• wykształcenie wyższe
• inżynier górnik
• żonaty, czworo dzieci
• radny Gminy Miedźna, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźna
• inicjator wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 2 programu „Szachy w szkole”, w wyniku którego 120 dzieci w klasach I - III ma zajęcia szachowe
CO CHCEMY ZROBIĆ W NOWEJ KADENCJI 2018-2023

• wybudować kryte boiska treningowe ze sztuczną nawierzchnią
• poszerzyć ofertę kulturalną i sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców
• kontynuować prace związane z przystąpieniem do Metropolii Górnośląsko - Zagłębiowskiej - poprawa funkcjonowania komunikacji
• modernizować infrastrukturę wodno-ściekową
• wykonać generalny remont mostu „Bronisław” wraz z drogami dojazdowymi
• zmniejszyć uciążliwości działania wytwórni mas bitumicznych
• kontynuować budowę nowych parkingów oraz remonty chodników
• wspólnie z powiatem pszczyńskim wybudować chodnik wzdłuż ulicy Międzyrzeckiej
• dokończyć budowę komisariatu policji w celu poprawy bezpieczeństwa w gminie
• zmodernizować nawierzchnię ul. Garażowej wraz z odwodnieniem
• nawiązać współpracę ze spółdzielnią mieszkaniową w zakresie poprawy estetyki i czystości terenów osiedla
• utrzymać dotychczasową sieć szkół i przedszkoli
• doposażyć obiekty sportowe, place zabaw i siłownię zewnętrzną
• poprawić dostępność usług medycznych dla mieszkańców poprzez wydzierżawienie pomieszczeń dla nowych podmiotów medycznych w dawnym ośrodku zdrowia