pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Piotr Biszkant

KW Nowa Energia
Piotr Biszkant

Kandydat do rady gminy Miedźna

Okręg nr 11
Mam 31 lat, od urodzenia mieszkam w Woli, prywatnie jestem szczęśliwym ojcem. Posiadam wykształcenie wyższe o kierunku administracja. Od 11 lat pełnię służbę w policji, aktualnie w KPP
w Oświęcimiu. Interesuje się majsterkowaniem i motoryzacją, lubię wszelkie formy aktywności fizycznej.

Jako Radny Gminy Miedźna skupię się przede wszystkim na następujących aspektach:
1) Poprawa warunków w placówkach oświaty poprzez remonty i modernizację m.in. montaż oczyszczacza powietrza w przedszkolu w Naszym okręgu.
2) Zwiększenie komfortu życia mieszkańców osiedla dzięki ograniczaniu nieprzyjemnych zapachów
i hałasów emitowanych przez firmy w Woli.
3) Stałe monitorowanie jakości wody oraz zasadności cen dostawy.
4) Utworzenie Klubu Seniora na terenie gminy.
5) Propagowanie i organizacja imprez kulturalnych.
6) Organizacja opieki i zajęć dla dzieci w okresie ferii i wakacji.
7) Działania popularyzujące aktywność fizyczną tj. organizacja rajdów nordic walking i rowerowych.
8) Współpraca ze spółdzielnią mieszkaniową w Woli nad poprawą infrastruktury poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych.
9) Zmiana lokalizacji wiaty grillowej, która obecnie znajduje się w sąsiedztwie cmentarza.
10) Współtworzenie „banku” oczekiwań i pomysłów oraz ich weryfikacja pod kątem możliwości realizacji, ważności oraz pilności.