pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Małgorzata Antos

KWW "Samorząd Dla Mieszkańców"
Małgorzata Antos

Kandydat do rady gminy Miedźna

Okręg nr 11
• wykształcenie wyższe
• magister pedagogiki
• nauczyciel
• radna Gminy Miedźna


CO CHCEMY ZROBIĆ W NOWEJ KADENCJI 2018-2023

• zmodernizować drogi gminne wraz z oświetleniem
• poszerzyć ofertę kulturalną i sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców
• kontynuować prace związane z przystąpieniem do Metropolii Górnośląsko- Zagłębiowskiej - poprawa funkcjonowania komunikacji
• zmodernizować infrastrukturę wodno-ściekową
• wykonać generalny remont mostu „Bronisław” wraz z drogami dojazdowymi
• zmniejszyć uciążliwości działania wytwórni mas bitumicznych
• usprawnić transport lokalny
• kontynuować budowę nowych parkingów
• przeprowadzić remonty chodników i dróg gminnych
• wspólnie z powiatem pszczyńskim wybudować chodnik wzdłuż ulicy Międzyrzeckiej
• przystąpić do budowy boiska treningowego
• dokończyć budowę komisariatu policji w celu poprawy bezpieczeństwa w gminie
• zmodernizować nawierzchnię ul. Garażowej wraz z odwodnieniem
• nawiązać współpracę ze spółdzielnią mieszkaniową w zakresie poprawy estetyki i czystości terenów osiedla
• utrzymać dotychczasową sieć szkół i przedszkoli
• podnieść jakość pracy placówek oświatowych, rozwijać ich ofertę edukacyjną
• doposażyć obiekty sportowe, place zabaw i siłownię zewnętrzną
• wybudować parking przy szkole podstawowej
• kontynuować pozyskiwanie funduszy ze środków unijnych