pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Dariusz Sosna

KWW "Samorząd Dla Mieszkańców"
Dariusz Sosna

Kandydat do rady gminy Miedźna

Okręg nr 10
• wykształcenie średnie
• przedsiębiorca
• żonaty, dwoje dzieci


CO CHCEMY ZROBIĆ W NOWEJ KADENCJI 2018-2023

• współpracować z powiatem pszczyńskim w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej - ulica Pszczyńska i Międzyrzecka
• wykonać generalny remont mostu „Bronisław” wraz z drogami dojazdowymi
• uczestniczyć w programach realizujących przedsięwzięcia proekologiczne - ogniwa fotowoltaiczne, wymiana źródeł ciepła
• zmodernizować drogi gminne wraz z oświetleniem
• poszerzyć ofertę kulturalną i sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców
• kontynuować prace związane z przystąpieniem do Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej - poprawa funkcjonowania komunikacji
• wybudować kompleks boisk treningowych
• wspierać rozpoczętą budowę komisariatu policji w celu poprawy bezpieczeństwa w gminie
• usprawnić gospodarkę wodno-ściekową, zmodernizować oczyszczalnię ścieków oraz kanalizację sanitarną w Woli
• utrzymać dotychczasową sieć szkół i przedszkoli oraz rozwijać ofertę edukacyjną placówek oświatowych
• zwiększyć ilość miejsc parkingowych z wykorzystaniem istniejących i przejętych terenów
• kontynuować przejmowanie terenów pokopalnianych, a zwłaszcza placów osiedlowych, dróg wewnątrzosiedlowych w celu przeprowadzenia ich remontów
• zagospodarować teren wokół Centrum Kultury i stworzyć ogólnodostępne miejsca wypoczynku
• nadal pozyskiwać fundusze z Unii Europejskiej
• podjąć działania mające na celu poprawę estetyki i czystości terenów osiedla
• wyremontować chodnik wzdłuż bloku 19 i Przedszkola nr 3