pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Stanisław Karbowy

KWW "Samorząd Dla Mieszkańców"
Stanisław Karbowy

Kandydat do rady gminy Miedźna

Okręg nr 9
• wykształcenie wyższe
• mgr inż. elektryk
• żonaty, czworo dzieci

CO CHCEMY ZROBIĆ W NOWEJ KADENCJI 2018-2023


• współpracować z powiatem pszczyńskim w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej - ulica Pszczyńska i Międzyrzecka
• wykonać generalny remont mostu „Bronisław” wraz z drogami dojazdowymi
• zmodernizować drogi gminne wraz z oświetleniem
• poszerzyć ofertę kulturalną i sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców
• kontynuować prace związane z przystąpieniem do Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej - poprawa funkcjonowania komunikacji
• pozyskiwać środki zewnętrzne w celu przeprowadzenia modernizacji oczyszczalni ścieków oraz remontu kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Woli
• wspierać rozpoczętą budowę komisariatu policji w celu poprawy bezpieczeństwa w gminie
• utrzymać dotychczasową sieć szkół i przedszkoli oraz rozwijać ofertę edukacyjną placówek oświatowych
• zwiększyć ilość miejsc parkingowych z wykorzystaniem istniejących i przejętych terenów
• kontynuować przejmowanie terenów pokopalnianych
• zagospodarować teren wokół Centrum Kultury i stworzyć ogólnodostępne miejsce wypoczynku dla mieszkańców
• kontynuować pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej
• podjąć działania mające na celu poprawę estetyki i czystości terenów osiedla
• wykonać remont oświetlenia przy ulicach wewnątrzosiedlowych
• wyremontować drogi wewnętrzne przy ulicy Pszczyńskiej 104, 106 i 108 oraz przy ulicy Szkolnej 17, 19 i 21, a także przy ulicy Górniczej bloki 18,20,21 oraz 23,24 i 25
• doposażyć place zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 2 i 3 oraz ulicy Górniczej
• wyremontować chodnik wzdłuż bloku 19 i Przedszkola nr 3
• wyremontować i doposażyć plac pomiędzy blokami 21, 23, 24, 25