pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Janusz Starzec

KWW Przyjazna Gmina
Janusz Starzec

Kandydat do rady gminy Miedźna

Okręg nr 9
Janusz Starzec
Magister Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego
Specjalista ds. BHP
Radny kadencji 2014-2018

DOŚWIADCZENIE SAMORZADOWE
Pracę na rzecz samorządu lokalnego rozpocząłem od 2002, kiedy to zostałem członkiem Rady Osiedla Wola I.
W latach 2011 - 2014 pełniłem funkcję Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla
Wola I a następnie po zmianie jednostki na Radę Sołecką Osiedla Wola I, byłem Waszym Sołtysem.
W okresie tym, dzięki kontaktom z Wami Szanowni Wyborcy, mogłem dokładnie poznać problemy i bolączki Naszego Osiedla.
W latach 2014 - 2018, dzięki Państwa głosom, zostałem wybrany na Radnego Gminy Miedźna. W trakcie kadencji udało się zrealizować to na czym zależało mi najbardziej
a mianowicie:
- doprowadzić do przejęcia na rzecz Gminy Miedźna terenów, co umożliwiło wykonanie remontów dróg wewnątrzosiedlowych,
- wybudować nową siedzibę dla klubu zapaśniczego GKS „Piast” Wola.

MÓJ PROGRAM WYBORCZY
- będę prowadził działania zmierzające do przejmowania kolejnych terenów na terenie Osiedla Wola I,
- bardzo ważny temat, którym się zajmę to dalsze remonty dróg wewnątrzosiedlowych,
- chciałbym doprowadzić do stopniowej rewitalizacji placów zabaw na terenie osiedla,
- nie jest mi także obcy temat rozwoju sportu dla najmłodszych i w tym obszarze chcę wspomagać kluby sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe.

Tworząc Komitet Wyborczy Wyborców wybraliśmy nazwę PRZYJAZNA GMINA, bo w naszej opinii słowo to najlepiej oddaje w jakim otoczeniu chcielibyśmy żyć. Przyjazna pod kątem infrastruktury, bezpieczeństwa, prowadzenia biznesu, pracy i wypoczynku. Przyjazna dla mieszkańców !

Proszę Państwa o głos w najbliższych wyborach 21 października.