pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Adam Domasik

KW Nowa Energia
Adam Domasik

Kandydat do rady gminy Miedźna

Okręg nr 8
Mam 59 lat i jestem żonaty. Jestem także ojcem i dziadkiem i mam dziesięcioro wnucząt. Jestem wieloletnim pracownikiem nie istniejącej już kopalni KWK Czeczott, obecnie emerytem. Przez kilka lat byłem działaczem Związku Zawodowego NSZZ Solidarność 80, gdzie pełniłem funkcję wice przewodniczącego. W przeszłości przez okres około 7 lat byłem opiekunem drużyny piłkarskiej, która niejednokrotnie odnosiła sukcesy na poziomie nie tylko województwa, ale także poza granicami kraju.

Interesuje mnie sport, turystyka, a moją pasją jest przyroda i przebywanie na łonie natury wraz
z rodziną. Lubię ludzi.

Jestem gotowy do pracy dla naszej społeczności. Jako radny najbardziej skupię się na:
 Włączeniu Naszej Gminy do Metropolii celem lepszej komunikacji i bezpłatnych biletów dla młodzieży do 16 r.ż.
 Wpływaniu na zmianę organizacji działania GZGK tak, żeby spółka zajmowała się także zadaniami porządkowymi na terenie gminy i dzięki czemu będzie czyściej i ładniej.
 Współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową i sołectwem w zakresie estetyki i tworzenia nowych miejsc parkingowych
 Dalszym uregulowaniu spraw gruntów na W1.
 Poprawie jakości wody i ocenie zasadności cennika.
 Utworzeniu Klubu lub Domu Seniora i sprawienie, aby tętnił życiem i energią.
 Budowie stałej muszli koncertowej w Woli.
 Utworzeniu Miasteczka Ruchu Drogowego dla dzieci.
 Współtworzeniu „banku” oczekiwań i pomysłów mieszkańców z mojego okręgu i pilnowaniu, które i jak są realizowane, zwłaszcza wg ich ważności, pilności i możliwości.