pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Bogumiła Kulczyk

KW Nowa Energia
Bogumiła Kulczyk

Kandydat do rady gminy Miedźna

Okręg nr 6
Mam 42 lata i od urodzenia mieszkam w Woli.
Jestem mężatką i mam troje dzieci. Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydziału Zarządzanie i Marketing, specjalność rachunkowość.
Od 20 lat pracuję jako księgowa.

Jako radna w głównej mierze będę się starać o:
 Pozyskiwanie przez gminę środków na alternatywne źródła ciepła i wymiany kotłów.
 Utworzenie świetlic pozaszkolnych oraz organizację opieki nad dziećmi w czasie wakacji
i ferii zimowych oraz dostosowanie jej do potrzeb pracujących rodziców.
 Zapewnienie dzieciom na poziomie szkoły podstawowej ze wszystkich szkół w gminie, aby
co najmniej jeden raz w tygodniu miały realizowane zajęcia wychowania fizycznego
na basenie.
 Poprawę jakości wody i rewizję zasadności obecnego cennika opłat za wodę i ścieki.
 Podjęcie kroków celem utworzenia w gminie Miedźna BIOBAZARU celem sprzedaży produktów ekologicznych i regionalnych.
 Poprawę infrastruktury i stanu dróg, chodników oraz oświetlenia na terenie całej gminy.