pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Urszula Pękała

KWW "Samorząd Dla Mieszkańców"
Urszula Pękała

Kandydat do rady gminy Miedźna

Okręg nr 6
• wykształcenie średnie
• kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanie”
• inicjator wielu przedsięwzięć zarówno społecznych jak i kulturalnych
• mężatka, czworo dzieci

CO CHCEMY ZROBIĆ W NOWEJ KADENCJI 2018-2023

• kontynuować prace związane z przystąpieniem do Metropolii Górnośląsko - Zagłębiowskiej - poprawa funkcjonowania komunikacji
• współpracować z powiatem pszczyńskim w zakresie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Pszczyńskiej
• wybudować pomieszczenia garażowe dla samochodów pożarniczych OSP Wola
• wykonać generalny remont mostu „Bronisław” wraz z drogami dojazdowymi
• kontynuować pozyskiwanie funduszy ze środków unijnych
• dokończyć budowę chodnika przy ulicy Stawowej
• doposażyć place zabaw przy ulicy Szkolnej i Pszczyńskiej
• rozwijać współpracę z Radą Sołecką i Organizacjami Społecznymi działającymi
w sołectwie
• kontynuować modernizacje chodników oraz wybudować oświetlenie uliczne
• kontynuować modernizacje i remonty dróg gminnych i powiatowych
• kultywować tradycje regionalne i dziedzictwo kulinarne
• rozbudować sieć kanalizacji sanitarnej
• poprawić dostępność usług medycznych dla mieszkańców
• stwarzać warunki do rozwoju przedsiębiorczości