pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Stanisław Lubański

KWW "Samorząd Dla Mieszkańców"
Stanisław Lubański

Kandydat do rady gminy Miedźna

Okręg nr 5
• wykształcenie średnie
• żonaty, dwoje dzieci
• Przewodniczący Rady Gminy Miedźna w kadencji 2014-2018
• strażak OSP Gilowice

CO CHCEMY ZROBIĆ W NOWEJ KADENCJI 2018-2023

• rozbudować placówki oświatowe - Szkoła Podstawowa we Frydku
• wykonać remont generalny mostu „Bronisław” wraz z drogami dojazdowymi
• kontynuować prace związane z przystąpieniem do Metropolii Górnośląsko - Zagłębiowskiej - poprawa funkcjonowania komunikacji
• poszerzyć ofertę kulturalną i sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców, przebudować boisko, doposażyć plac zabaw
• uczestniczyć w programach realizujących przedsięwzięcia proekologiczne - ogniwa fotowoltaiczne oraz wymiana źródeł ciepła
• wdrażać nowe i skuteczne zasady w zakresie działań gospodarki komunalnej
i oczyszczania gminy
• prowadzić gospodarkę budżetowo-finansową na stabilnym poziomie
• kontynuować pozyskiwanie środków unijnych
• zabiegać o wymianę lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Gilowicach
• wspierać wszelakie inicjatywy integrujące mieszkańców sołectw, jak i całej gminy
• modernizować drogi gminne wraz z oświetleniem
• monitorować działania związane z budową drogi ekspresowej S1