pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Mariusz Wojtala

KWW "Samorząd Dla Mieszkańców"
Mariusz Wojtala

Kandydat do rady gminy Miedźna

Okręg nr 4
• wykształcenie wyższe mgr inż. telekomunikacji
• dwoje dzieci
• radny Gminy Miedźna
• Przewodniczący Komisji Samorządu , Handlu, Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego

CO CHCEMY ZROBIĆ W NOWEJ KADENCJI 2018-2023

• rozbudować Szkołę Podstawową we Frydku
• kontynuować modernizację dróg gminnych
• wspólnie z powiatem pszczyńskim przebudować ul. Miodową we Frydku
• realizować przedsięwzięcia ekologiczne - wymiana pieców, montaż paneli fotowoltaicznych
• kontynuować prace związane z przystąpieniem do Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej - poprawa funkcjonowania komunikacji
• pozyskiwać środki zewnętrzne w celu przeprowadzenia modernizacji oczyszczalni ścieków
• modernizować oświetlenie i budować nowe punkty świetlne
• kontynuować doposażenie placów zabaw
• monitorować działania związane z budową drogi ekspresowej S-1
• kontynuować doposażenie i modernizację Domu Socjalnego we Frydku