pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Tomasz Nycz

KW Nowa Energia
Tomasz Nycz

Kandydat do rady gminy Miedźna

Okręg nr 3
Imię i nazwisko: Tomasz Nycz
Wiek: 44 lata
Rodzina: żonaty, dwoje dzieci
Wykształcenie: wyższe
- Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie
- Policealne Studium Salezjańskie w Świętochłowicach
- Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki

Praca: KWK „Piast” - Inspektor ds. remontów
Funkcja społeczna: Sołtys sołectwa Miedźna
Komitet wyborczy: KW Nowa Energia
Filary programu: Uczciwie - Sprawnie - Dobrze

Program wyborczy:
- Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Miedźnej.
- Likwidacja oczyszczalni ścieków Lemna.
- Budowa oraz remont dróg gminnych.