pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Bartłomiej Botor

KWW "Samorząd Dla Mieszkańców"
Bartłomiej Botor

Kandydat do rady gminy Miedźna

Okręg nr 3
• bezpartyjny, dwoje dzieci
• wykształcenie wyższe
• pracownik administracji publicznej
• członek Rady Sołectwa Miedźna od 2 kadencji, a także Rady Rodziców Przedszkola
• wieloletni członek chóru parafialnego
CO CHCĘ ZROBIĆ W NOWEJ KADENCJI 2018-2023

• rozbudować oraz polepszyć stan infrastruktury oświatowej i bazy sportowej w Miedźnej
• kontynuować rozbudowę systemu kanalizacji lub przydomowych oczyszczalni ścieków
• współpracować z powiatem pszczyńskim w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej
• uczestniczyć w programach realizujących przedsięwzięcia proekologiczne - ogniwa fotowoltaiczne oraz wymiana źródeł ciepła
• poprawić bezpieczeństwo, w szczególności poprzez: budowę chodników, modernizację dróg wraz z wykonaniem asfaltu, uzupełnienie i budowę nowego oświetlenia np. ul. Potok, ograniczenie prędkości przy przedszkolu, szkole i kościele w Miedźnej, działania na rzecz wymiany ciężkiego samochodu dla OSP w Miedźnej
• poszerzyć ofertę kulturalną i sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców Miedźnej
• kontynuować regulację stanów prawnych dróg
• doposażyć place zabaw przy przedszkolu i siłowni zewnętrznej przy szkole
• polepszyć warunki działalności rolników i przedsiębiorców
• podjąć działania na rzecz polepszenia bazy kulturalnej w Miedźnej, m.in. budowa w przyszłości świetlicy
• wspierać organizacje i stowarzyszenia działające w Miedźnej
• pozyskiwać środki zewnętrzne na cele inwestycyjne, w tym na przebudowę systemu oczyszczania ścieków
• odpowiedzialnie i rozsądnie gospodarować funduszami gminnymi dla poprawy jakości życia naszych mieszkańców